Luật sư tư vấn:

Cảm ơn Bạn, vấn đề này Luật Minh Khuê sau khi nghiên cứu có thể trao đổi với Bạn như sau: Đúng là pháp luật các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp giới hạn đối với một số đối tượng khách hàng vay đặc thù, cụ thể:

 

1. Giới hạn về điều kiện cho vay

- Tại Hoa Kỳ: Pháp luật hạn chế cho vay nội bộ tổ chức tín dụng đối với nhân viên điều hành, giám đốc, các cổ đông chính, hoặc bất kỳ lợi ích hên quan những người này. Trường hợp tổ chức tín dụng quyết định cho vay thì không được phép có những điều khoản hợp đồng thuận lợi hơn so với người vay khác. Người vay (giới hạn) phải đáp ứng các điều kiện về tài chính cũng như thủ tục thế chấp bảo đảm cũng vẫn được tiến hành chặt chẽ, và bắt buộc phải được thông báo kịp thời cho cơ quan quản trị cao nhất của tổ chức tín dụng là Hội đồng quản trị ngân hàng biết, để thực hiện chức năng giám sát ((1), (2) 12 u.s.c “U.S.C” viết tắt của từ “U.S.Code” theo nghĩa là Bộ luật Hoa Kỳ);

Tại Trung Quốc: Pháp luật quốc gia này không cho phép một tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm, hoặc có bảo đảm ưu đãi hơn đối với thành viên, lãnh đạo và người quản lý tín dụng, người thân thích với cùng một khoản vay tương tự (Điều 40 Luật Ngân hàng thương mại Trung Quốc);

Tại Malaixia: Pháp luật nghiêm cấm cấp tín dụng cho lãnh đạo và nhân viên của tổ chức tín dụng (điểm (a) Điều 60 Luật về các Tổ chức tài chính và Ngân hàng Malaixia năm 1989);

Tại Đức: Pháp luật không cấm cho vay đối với lãnh đạo nghiệp vụ của tổ chức tín dụng; sáng lập viên của tổ chức tín dụng; thành viên của cơ quan giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng; vợ chồng, con chưa đến tuổi thành niên của những người này. Song, trường hợp tổ chức tín dụng quyết định cho những đối tượng này vay vượt quá 250.000 DM (Mác Đức) thì phải thông báo cho Cục Thanh tra và Ngân hàng Liên bang Đức (Điều 15; khoản 1 Điều 16 Luật về Ngành tín dụng Đức) biết để giám sát.

Tóm lại, pháp luật của các quốc gia trên thế giới có sự tương đồng trong các quy định cấm cho vay đối với người sở hữu (người góp vốn đầu tư vào ngân hàng), quản lý, điều hành tổ chức tín dụng và người thân thích của những người này (Malaixia). Nếu vẫn quyết định cho vay, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ các điều kiện vay nghiêm ngặt hơn đối với khoản vay bình thường của các khách hàng (Hoa Kỳ, Trung Quốc), hoặc đặt ra các giới hạn dựa trên định lượng khoản tiền vay lớn nhất định (Đức).

2. Giới hạn về hạn mức cho vay

Tại Đức: Điều 13-17 Luật về Ngành tín dụng Đức quy định chế độ báo cáo Ngân hàng Liên bang Đức cho từng khoản vay lớn (tín dụng cấp vượt quá 15% vốn pháp định) (Điều 13.1), từng khoản tín dụng lớn không vượt quá 50% vốn pháp định của tổ chức tín dụng (Điều 13.4);

Tại Trung Quốc: Pháp luật quốc gia này không cho phép một khách hàng vay vượt quá 10% vốn của tổ chức tín dụng (khoản 4 Điều 39 Luật Ngân hàng thương mại Trung Quốc). Tỷ lệ giới hạn này tương tự như ở Ba Lan (khoản 2 Điều 35.1 Luật Ngân hàng Ba Lan);

Tại Hoa Kỳ: Pháp luật quy định khoản vay tối đa cho một người vay là 15% vốn và các khoản thặng dư chưa dùng của ngân hàng (unimpaired Capital and surplus), tỷ lệ này có thể tăng thêm 10%. Song tất cả khoản vay phải được bảo đảm bằng tài sản có tính thanh khoản (có giá trị, có thể mua bán, chuyển nhượng nhanh chóng) trên thị trường.

Với các quy định về tỷ lệ hạn chế cho vay đối với một số đối tượng nêu trên, có thể thấy, các nhà làm luật trên thế giới có sự tương đồng trong quan điểm áp dụng công cụ định mức bằng việc ấn định cho phép giới hạn theo tỷ lệ của một khách hàng vay. Vượt quá tỷ lệ cho vay này theo đánh giá của các chuyên gia, nguy cơ gây rủi ro, mất an toàn cho chính tổ chức tín dụng. Tỷ lệ này cũng giúp cho các tổ chức tín dụng chủ động thiết lập cơ chế kiểm soát cấp tín dụng có hiệu quả cao hơn.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động vay vốn, giải ngân vốn... Quý khác hàng vui lòng gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng, tài chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Đội ngũ luật sư của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.