Luật sư tư vấn về chủ đề "thế giới"

thế giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thế giới.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO
Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) được thành lập ngày 01/01/1995, ttên cơ sở Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức thương mại thế giới. Tư cách chủ thể luật quốc tế của WTO đã được khẳng định tại Điều VUI Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

Tình hình sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự nỗ lực xây dựng khung pháp lý đa phương về đầu tư nước ngoài

Tình hình sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự nỗ lực xây dựng khung pháp lý đa phương về đầu tư nước ngoài
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến quá trình hình thành, phát triển của pháp luật quốc tế điều chỉnh về đầu tư nước ngoài, cụ thể là: Tình hình sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự nỗ lực xây dựng khung pháp lý đa phương về đầu tư nước ngoài...

Quan hệ kinh tế quốc tế là gì ? Khái niệm nền kinh tế thế giới

Quan hệ kinh tế quốc tế là gì ? Khái niệm nền kinh tế thế giới
Quan hệ kinh tế quốc tế luôn có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đặc biệt khi quốc gia đó thực hiện chỉnh sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ khái niệm về quan hệ kinh tế quốc tế, nền kinh tế thế giới ... cụ thể:

Sự phát triển của xã hội học trên thế giới và Việt Nam

Sự phát triển của xã hội học trên thế giới và Việt Nam
Mỗi ngành khoa học đều được phản ánh trong mối quan hệ và tác động qua lại của chính ngành khoa học ấy với hoạt động thực tiễn xã hội. Xã hội học là bộ môn khoa học đã phản ánh cũng như có vai trò quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới

Chính thể là gì? Các mô hình chính thể đương đại trên thế giới.

Chính thể là gì? Các mô hình chính thể đương đại trên thế giới.
Hình thức chính thể là sự biểu hiện bề ngoài thành mô hình, hình dáng của nhà nước thông qua cách thức thành lập, cơ cấu bên trong của việc tổ chức, vị trí, quyền hạn trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan nhà nước, bản chất, nguồn gốc của quyền lực nhà nước.

Những chu kỳ thế giới khi những Đức Phật xuất hiện

Những chu kỳ thế giới khi những Đức Phật xuất hiện
Trong hệ thống tính thời gian của Phật Giáo, từ “kappa” có nghĩa là một “chu kỳ hay một aeon” được dùng để chỉ những giai đoạn thời gian hay thời kỳ nào đó theo thứ tự chu kỳ. (Bản thân từ tiếng Anh “aeon” dùng để dịch từ “kappa” của tiếng Pali có nguồn gốc từ tiếng La-tinh,

Khái quát về thế giới quan của Phật pháp

Khái quát về thế giới quan của Phật pháp
Vũ trụ này, theo Phật giáo, đó chính là thế giới. Duy Nam Tử nói: “bốn phương trên dưới là Vũ; xưa, nay và mai sau là Trụ”. Kinh Phật nói: “quá khứ, hiện tại và tương lai là Thế; Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới là Giới”.

Bảo hiến là gì? Các mô hình bảo hiến cơ bản trên thế giới.

Bảo hiến là gì? Các mô hình bảo hiến cơ bản trên thế giới.
Những giá trị pháp lý của Hiến pháp chính là nguồn gốc phát sinh vấn đề bảo vệ, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và là cơ sở hình thành cơ chế bảo hiến. Bởi lẽ, cơ chế bảo hiến chỉ tồn tại khi Hiến pháp có ưu thế hơn so với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Thủ tục giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới - WTO

Thủ tục giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới - WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO được coi là thành công lớn của WTO . Với mục tiêu kịp thời giải quyết các tranh chấp phát sinh, tạo ra sự an toàn và có thể dự báo trước của hệ thống thương mại đa biên, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong các hiệp định có liên quan.