Luật sư tư vấn về chủ đề "thế giới"

thế giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thế giới.

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?
Tiền thân của WIPO là BIRPI được thành lập vào năm 1893 để quản lý việc thực thi Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật và Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Công ước về Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới chính thức đặt nền móng cho sự thành lập của WIPO có hiệu lực 1970.

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) là gì ?

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) là gì ?
Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển là diễn đàn thường xuyên cho các cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng thương mại và tài chính của các nước thành viên nhằm phối hợp các chính sách kinh tế, sự tác động đến quyền lợi của nhau

Các hệ thống pháp luật trên thế giới? Đặc điểm của từng hệ thống.

Các hệ thống pháp luật trên thế giới? Đặc điểm của từng hệ thống.
Cộng đồng quốc tế hiện nay có hơn 239 quốc gia và mỗi nước có những luật pháp riêng điều chỉnh hoạt động của cư dân và các mối quan hệ với bên ngoài. Những hệ thống luật pháp quốc gia khác nhau đó có thể tập trung trong hai loại lớn là hệ thống Dân luật và hệ thống Luật chung. Bên cạnh đó, cũng có hệ thống luật Islam giáo đang được nhiều nước áp dụng.