1. Quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam là một phần quan trọng của chính sách đầu tư nước ngoài của quốc gia. Các quy định này đặt ra các hướng dẫn cụ thể và rõ ràng về việc chuyển nhượng vốn và dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

Theo Thông tư 06/2019/TT-NHNN, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được quy định một cách cụ thể. Trong trường hợp các nhà đầu tư không cư trú, thanh toán phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Đối với các trường hợp khác nhau, như giữa nhà đầu tư không cư trú và nhà đầu tư cư trú, cũng như giữa các nhà đầu tư cư trú, việc thanh toán cũng phải tuân thủ quy định này.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được xác định theo các tiêu chí nhất định. Điều này bao gồm các doanh nghiệp được thành lập với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, hoặc doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% trở lên của vốn điều lệ. Ngoài ra, các doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện các dự án PPP cũng được tính vào danh sách này.

Trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư trong hợp đồng BCC hoặc giữa các nhà đầu tư trực tiếp thực hiện dự án PPP, việc thanh toán cũng phải tuân thủ quy định tương tự. Tất cả các giao dịch phải được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Một điểm quan trọng khác trong quy định này là việc đồng tiền định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng. Đối với các giao dịch giữa các nhà đầu tư không cư trú, việc thanh toán có thể được thực hiện bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, đối với các giao dịch giữa người cư trú và không cư trú, cũng như giữa người cư trú với nhau, việc định giá và thanh toán phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam, nhằm đảm bảo tính ổn định và tuân thủ quy định của ngân hàng và pháp luật về thanh toán ngoại tệ.

Tóm lại, quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam là một phần quan trọng của chính sách đầu tư của quốc gia. Các quy định này không chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình chuyển nhượng và thanh toán. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định này cũng là bước quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thị trường tài chính của Việt Nam.

 

2. Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định như thế nào?

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài trong quá trình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là một trong những vấn đề được quan tâm và quy định cụ thể trong Điều 9 của Thông tư số 06/2019/TT-NHNN. Điều này nhấn mạnh rằng việc chuyển ra nước ngoài phải tuân thủ một số quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và pháp lý trong quá trình này.

Theo quy định của Thông tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Điều này áp dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm khi giảm vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, kết thúc hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc này giúp đảm bảo rằng mọi giao dịch được thực hiện một cách minh bạch và được ghi nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, cũng phải thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư này đều được ghi nhận và báo cáo đầy đủ, đồng thời hạn chế các hành vi trốn thuế và rửa tiền. Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải thể, phá sản hoặc chấm dứt tồn tại, họ cũng phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tương ứng. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi tài sản và nguồn lực được chuyển đi một cách hợp pháp và minh bạch.

Ngoài ra, trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng phải tuân thủ quy định và sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp. Điều này bao gồm việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Tổng thể, việc quy định cụ thể về việc chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài trong quá trình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đầu tư mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

 

3. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn đầu tư trực tiếp thông qua tài khoản nào khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đều phải tuân thủ quy định về việc chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Điều 9 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, các quy định cụ thể về việc chuyển vốn được quy định như sau: Trước hết, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

Chuyển vốn đầu tư trực tiếp: a) Khi có sự giảm vốn đầu tư; b) Trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, trừ khi có quy định khác tại điều a, khoản 1 của Thông tư này; c) Khi kết thúc, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng Build-Operate-Transfer (BOT), hợp đồng Public-Private Partnership (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài cũng phải chuyển ra nước ngoài tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận cũng như các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động, hoặc do việc chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu, nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mà họ đã mở tại ngân hàng được phép. Các tài khoản này được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và các nguồn thu hợp pháp khác ra nước ngoài.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, việc chuyển vốn đầu tư trực tiếp sẽ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam, tùy thuộc vào lựa chọn và điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng được phép. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

Xem thêm >>> Thuế TNCN khi người nước ngoài chuyển nhượng vốn đầu tư tại Việt Nam ?

Để đảm bảo quý khách nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng và tốt nhất, chúng tôi cung cấp hai phương thức liên hệ. Quý khách có thể gọi tổng đài 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp bằng điện thoại. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách một cách chi tiết và rõ ràng.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Qua email, quý khách có thể trình bày chi tiết vấn đề mà mình đang gặp phải và chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và tối đa hiệu quả trong việc giải quyết thắc mắc của quý khách.