Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Chuyên mục: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" phân tích các quy định của pháp luật đầu tư của Việt Nam về việc hoạt động của các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Bài tư vấn về chủ đề Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thế nào là doanh nghiệp nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài?

Thế nào là doanh nghiệp nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài?
Hai năm qua, doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc khi thực hiện Luật Đầu tư. Mãi đến gần đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn về đầu tư. Tuy nhiên, trong số 100 vướng mắc thì chỉ mới giải quyết khoảng 40 vướng mắc... Phần còn lại thì bó tay!

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào?
Daonh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều và phổ biến. Tuy nhiên, vấn đề mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này đang lo lắng là họ được quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào? Luật Minh Khuê sẽ giải đáp thắc mắc này thông qua bài tư vấn dưới đây:

Quyền xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Quyền xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?
Chào các anh chị! Công ty em là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập từ năm 2006. Trên giấy phép đầu tư có ghi ngành nghề kinh doanh là sản xuất xe cho người tàn tật. Hiện này em có nghe thông tin doanh nghiệp muốn thực hiện mua bán Xuất nhập khẩu thì phải xin Quyền xuất nhập khẩu.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Vậy, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ gì?

Các loại báo cáo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp khi thực hiện kinh doanh

Các loại báo cáo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp khi thực hiện kinh doanh
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam. Nhà nước cũng có những chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên để hoạt động đầu tư được hiệu quả cũng như để nhà nước năm được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp nước ngoài phải nộp báo cáo theo tháng, báo cáo theo quý và theo năm.

Doanh nghiệp FDI có được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ở Việt Nam?

Doanh nghiệp FDI có được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ở Việt Nam?
"Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp" là tài khoản thanh toán, được mở bởi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài, tại ngân hàng được phép, để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Vậy doanh nghiệp FDI có được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ở Việt Nam? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục lập đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?

Hướng dẫn thủ tục lập đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?
Để trở thành một đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài. Cá nhân trong nước cần thành lập các loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Và xây dựng các ngành nghề, hợp đồng đại lý sao cho phù hợp với đối tác nước ngoài trong từng trường hợp cụ thể.

Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?
Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng theo thời gian với đa dạng các hình thức thành lập và ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tăng cường chống chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI

Tăng cường chống chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI
Tăng cường chống chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI theo quy định tại Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào? đánh giá đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện hành? các vấn đề pháp lý khác

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào? đánh giá đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện hành? các vấn đề pháp lý khác
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài là một chủ thể đặc biệt trong mối quan hệ với nhà nước, có quyền hạn và lợi ích nhất định, quy mô hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy cần nắm rõ khái niệm đó và các vấn đề pháp lý liên quan.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng