Khi thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của minh (không đúng tội phạm, đối tượng hoặc lãnh thổ) thì cơ quan điều tra phải đề nghị viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan điều tra, viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, quyết định này cũng được chuyển cho viện kiểm sát có thẩm quyền để thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra. Viện kiểm sát có thể ra quyết định chuyển vụ án trong trường hợp cơ quan điều tra cấp trên quyết định rút vụ án lên để điều tra hay điều tra viên bị thay đổi là thủ trưởng cơ quan điều tra đang điều tra vụ án hoặc khi viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án nhưng cơ quan điều tra không thực hiện. Trong trường hợp chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu thì do viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

Căn cứ các điều 169,170,171 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì:

Nhập vụ án hình sự là việc tiến hành điều tra trong cùng một vụ án những trường hợp bị can phạm nhiều tội, bị can phạm tội nhiều lần, nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có... Các vụ án được nhập để tiến hành điều tra trong cùng một vụ phải có liên quan đến nhau. Không được nhập các vụ án để điều tra nếu đó là những vụ án riêng biệt không liên quan với nhau.

Tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra là việc tách các tội phạm hoặc các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ, nếu không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm.

Ví dụ: vụ án bị can thực hiện nhiều tội phạm ở các thời điểm khác nhau, xét thấy không thể hoàn thành sớm việc điều tra với mọi tội phạm thì tách tội phạm không thể hoàn thành việc điều tra cùng thời điểm với tội phạm khác của bị can để điều tra sau trong vụ án khác. Tuy nhiên, chỉ được tách vụ án nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Ví dụ: Đang điều tra vụ án về tội trộm cắp tài sản lại phát hiện bị can phạm tội giết người. Hai tội thực hiện ở các thời điểm khác nhau với các bị hại khác nhau, hành vi ưộm cắp tài sản chứng cứ rõ ràng, việc điều tra có thể kết thúc nhanh chóng còn tội giết người có tính chất phức tạp không thể sớm kết thúc điều tra cùng thời điểm với tội trộm cắp tài sản.

Để kiểm sát các hoạt động điều tra được kịp thời, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định, cơ quan điều tra phải gửi quyết định nhập hoặc tách vụ án cho viện kiểm sát cùng cấp.

Ưỷ thác điều tra là việc cơ quan điều tra này yêu càu cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra khi cần thiết. Chỉ cơ quan điều tra mới được uỷ thác điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khồng được thực hiện việc uỷ thác điều tra vì chỉ tiến hành hoạt động điều tra ban đầu. Khi uỷ thác điều tra, cơ quan điều tra uỷ thác phải ghi rõ yêu cầu cụ thể trong quyết định uỷ thác điều tra và gửi cho cơ quan điều tra được uỷ thác và viện kiểm sát cùng cấp với cơ quan này để kiểm sát hoạt động điều tra uỷ thác. Cơ quan điều tra được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện nhanh chóng và đầy đủ những việc được uỷ thác trong thời hạn mà cơ quan điều tra uỷ thác yêu cầu; trong trường hợp cơ quan điều tra được uỷ thác không thể thực hiện được từng phần hoặc toàn bộ việc uỷ thác thì phải báo ngay bằng văn bản, nêu rõ lí do cho cơ quan điều tra đã uỷ thác biết.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực tố tụng hình sự về điều tra vụ án hình sự và chuyển, sáp nhập vụ án hình sự để điều tra. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về kháng nghị theo thủ tục tái thẩm ? Xét xử theo thủ tục tái thẩm vụ án hình sự ?