1. Tạp chí Thuế có được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2159/QĐ-BTC năm 2018 thì Tạp chí Thuế, là một tổ chức chuyên nghiệp thuộc quyền quản lý của Tổng cục Thuế, đã thiết lập một tài khoản chính tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, tuân thủ theo các quy định và quy tắc của pháp luật. Đây là bước quan trọng đánh dấu sự chắc chắn và minh bạch trong hoạt động tài chính của Tạp chí Thuế, góp phần tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan tài chính quốc gia không chỉ thể hiện sự trách nhiệm mà còn nâng cao uy tín và độ tin cậy của Tạp chí trong ngành thuế và tài chính.

Tạp chí Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Tổng cục trưởng của Tổng cục Thuế trong việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền và trao đổi thông tin về những vấn đề chính sách, quy định pháp luật, cũng như nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, và quản lý thuế, phí, lệ phí. Nhiệm vụ của Tạp chí không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin một cách chính xác và đầy đủ mà còn mục tiêu là tạo ra một diễn đàn trao đổi chất lượng, nơi mà cộng đồng chuyên gia thuế và tài chính có thể thảo luận sâu rộng về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này. Bên cạnh nhiệm vụ chính là hỗ trợ Tổng cục trưởng của Tổng cục Thuế trong các công việc thông tin, Tạp chí Thuế còn đảm nhận trách nhiệm quan trọng khác là cung cấp thông tin đầy đủ về những hoạt động của Tổng cục Thuế và các ngành có liên quan, theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng cách này, Tạp chí không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và công khai trong quá trình quản lý thuế mà còn là nguồn thông tin đáng tin cậy cho cộng đồng. Thông qua việc phản ánh và truyền đạt thông tin về các sự kiện, chính sách mới, và các cập nhật quan trọng, Tạp chí Thuế góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác tích cực giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia tài chính. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường thông tin mở và minh bạch mà còn đóng góp vào việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cơ quan quản lý thuế và cộng đồng doanh nghiệp.

2. Tạp chí Thuế có được quyền tổ chức phát hành văn bản pháp luật?

Tại Điều 2 Quyết định 2159/QĐ-BTC năm 2018 thì nhiệm vụ của Tạp chí Thuế được quy định cụ thể như sau: 

- Biên tập và xuất bản: Tạp chí Thuế đặt mục tiêu hàng đầu là biên tập, xuất bản, và phát hành nội dung theo đúng tôn chỉ, mục đích, và các quy định được quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mang đến độc giả những bài viết chất lượng, sâu sắc và đồng thời, đảm bảo tính minh bạch và chấp nhận sự đánh giá từ cộng đồng.

- Trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu: Tạp chí Thuế không chỉ là một nơi để chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn nổi bật để trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chính sách, chế độ quản lý thuế và các nội dung khác liên quan đến chính sách động viên vào ngân sách nhà nước.

- Thông tin chính xác và phổ biến: Cung cấp thông tin chính xác, khách quan, và trung thực. Tạp chí không chỉ là nguồn tin đáng tin cậy về thuế mà còn là người bạn đồng hành, tuyên truyền và phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, và pháp luật của Nhà nước về thuế. Mục tiêu là đưa thông tin thuế và quản lý thuế quốc tế đến mọi ngóc ngách xã hội.

- Diễn đàn phản ánh ý kiến: Tạp chí Thuế không chỉ là nơi đăng tin mà còn là diễn đàn sôi nổi phản ánh ý kiến của cán bộ, nhân dân, và người nộp thuế về chính sách, chế độ và pháp luật thuế. Phản ánh và phản hồi dư luận xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình bổ sung, sửa đổi, và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, hướng tới một cộng đồng được quản lý thuế một cách công bằng và hiệu quả.

- Chia sẻ và tôn vinh những thành tựu xuất sắc: Tạp chí Thuế không chỉ là nơi để cập nhật thông tin mà còn là đỉnh cao của việc phát hiện và tôn vinh những gương tốt, những con người xuất sắc, và những hành động tích cực trong việc tuân thủ chính sách pháp luật thuế. Phê phán mọi hành vi vi phạm pháp luật và hiện tượng tiêu cực, đồng thời, mở đường cho những ý kiến xây dựng và đấu tranh chính trực.

- Hỗ trợ đầy đủ với văn bản pháp luật thuế: Tổ chức phát hành và truyền thông văn bản pháp luật thuế, biểu mẫu sổ sách kế toán và nhiều hoạt động quảng cáo khác trên Tạp chí Thuế, theo đúng quy định của pháp luật. Điều này giúp tạo ra một nguồn thông tin độc đáo và thực tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia thuế trong quá trình tuân thủ.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên toàn quốc: Đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới cộng tác viên và thông tin viên trải dài trên khắp cả nước. Sự hợp tác này sẽ tạo ra một nguồn lực mạnh mẽ, chia sẻ thông tin đa dạng và chính xác, đồng thời, tăng cường sự đa chiều và đa nguồn trong nhiệm vụ chuyển đạt thông tin.

- Quản lý hiệu quả và trách nhiệm: Quản lý viên chức, tài chính, và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và ngành. Sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý sẽ đảm bảo hoạt động của tạp chí luôn tuân thủ và mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng và độc giả.

- Nhiệm vụ đa dạng và năng động: Linh hoạt thực hiện mọi nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao, đảm bảo rằng không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua mong đợi, hướng tới sự đa dạng và năng động trong hoạt động của mình.

3. Tạp chí Thuế có những ai là lãnh đạo?

Điều 5 Quyết định 2159/QĐ-BTC năm 2018 thì lãnh đạo Tạp chí Thuế bao gồm: 

- Tổng biên tập: Tại Tạp chí Thuế, có một Tổng Biên Tập và không quá 03 Phó Tổng Biên Tập, đồng lòng hướng tới chất lượng và sự chuyên nghiệp. Tổng Biên Tập không chỉ là người đứng đầu mà còn là nguồn động viên, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế và trước pháp luật về mọi khía cạnh của hoạt động tạp chí.

- Phó tổng biên tập: Đội ngũ lãnh đạo không quá 03 Phó Tổng Biên Tập không chỉ đảm nhận những nhiệm vụ cụ thể mà còn là những nhà lãnh đạo sáng tạo và đam mê. Mỗi Phó Tổng Biên Tập chịu trách nhiệm trước Tổng Biên Tập và pháp luật về các nhiệm vụ được giao, đồng thời, họ còn là những người đưa ra chiều hướng sáng tạo, giúp Tạp chí ngày càng nâng cao chất lượng và tính ứng dụng.

Không chỉ đặt ra cam kết chất lượng trong mọi nhiệm vụ mà còn xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo, và hỗ trợ lẫn nhau. Ban Lãnh đạo Tạp chí Thuế không chỉ là những nhà quản lý mà còn là động lực, thúc đẩy mọi thành viên đội ngũ đóng góp và phát triển. Để đáp ứng với những thách thức thay đổi liên tục, cần một chương trình lãnh đạo linh hoạt và đổi mới. Điều này không chỉ giúp nhanh chóng thích ứng với môi trường thị trường đang biến động mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ.

Không chỉ là lãnh đạo nội bộ mà còn là những người kết nối với độc giả và cộng đồng. Luôn lắng nghe, tạo cơ hội cho ý kiến và góp ý, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ để Tạp chí Thuế không chỉ là nguồn thông tin mà còn là nguồn động viên và đối tác tin cậy. Mọi bổ nhiệm, miễn nhiệm, và cách chức đều là kết quả của quá trình đánh giá và cân nhắc một cách cẩn thận. Tổng biên tập, đồng với các phó tổng biên tập, đều là những nhà lãnh đạo được chọn lựa kỹ lưỡng, dựa trên năng lực chuyên môn và lòng trung hiếu với sứ mệnh của Tạp chí. Quyết định liên quan đến lãnh đạo được đưa ra thông qua sự đồng thuận và sự hiểu biết sâu rộng về ngành thuế và tài chính. Bộ Tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các bước quyết định này phản ánh đúng chính sách và hướng dẫn của ngành.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì có được tự mở tài khoản ngân hàng công ty không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.