1. Quy định về cấp thẻ thẩm định viên về giá

Theo Điều 20 Thông tư 34/2024/TT-BTC, quy định về cấp thẻ thẩm định viên về giá bao gồm các nội dung sau:

- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Thí sinh đã đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính và có kết quả các môn thi đạt yêu cầu cần nộp hồ sơ bản giấy, hồ sơ này sẽ được Hội đồng thi rà soát tính hợp lệ. Hồ sơ đăng ký dự thi cho hai trường hợp khác nhau như sau theo quy định tại Điều 3 Thông tư này:

+ Đối với người chưa có thẻ thẩm định viên về giá: Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư; Bản sao chứng thực chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự thi do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp, trừ trường hợp có giấy tờ nêu tại điểm c khoản 1 Điều này; Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá; Trong trường hợp bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không ghi rõ chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá thì thí sinh nộp thêm bản sao chứng thực bảng điểm có thể hiện đã học các chuyên ngành trên; Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên (của chuyên ngành khác với chuyên ngành giá, thẩm định giá), trừ trường hợp có bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên của chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá. 02 (hai) ảnh màu (4x6cm) chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Đối với người đã có thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản có nhu cầu thi thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp: Thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và điểm đ của Khoản 1 Điều này; Bản sao thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản.

- Quyết định cấp thẻ thẩm định viên: Chậm nhất 30 ngày sau khi công bố điểm thi phúc khảo, Bộ Tài chính hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính sẽ quyết định cấp thẻ thẩm định viên về giá cho các thí sinh dự thi đạt điểm thi theo quy định tại Điều 14 Thông tư này. Mẫu Quyết định cấp thẻ thẩm định viên về giá được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này. Quy định này đảm bảo rằng quá trình cấp thẻ thẩm định viên về giá diễn ra trong một khung thời gian cụ thể và có sự minh bạch, rõ ràng trong các thủ tục hành chính liên quan.

- Trao thẻ thẩm định viên: Thẻ thẩm định viên về giá được trao trực tiếp cho người được cấp thẻ hoặc người được ủy quyền nhận thẻ. Thẻ thẩm định viên về giá không được cấp lại. Mẫu thẻ thẩm định viên về giá theo quy định tại Phụ lục IV và Phụ lục V kèm theo Thông tư này. Những quy định này đảm bảo rằng việc trao thẻ được thực hiện đúng quy trình, chính xác và người nhận thẻ phải trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hợp pháp. Việc thẻ thẩm định viên không được cấp lại cũng nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt và tránh các tình huống lạm dụng thẻ.

- Giải quyết trường hợp đặc biệt: Trường hợp người được cấp thẻ thẩm định viên về giá nhưng bị mất, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác và có nhu cầu cấp Giấy xác nhận đã có thẻ thẩm định viên về giá thì đề nghị Bộ Tài chính giải quyết. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của người thẩm định viên trong các tình huống khẩn cấp và đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hành nghề một cách hợp pháp mặc dù thẻ vật lý đã bị hủy hoại.

 

2. Quy định về quản lý thẻ thẩm định viên về giá

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 34/2024/TT-BTC, việc quản lý thẻ thẩm định viên về giá bao gồm những thông tin sau:

- Giá trị của thẻ thẩm định viên về giá: Thẻ thẩm định viên về giá có giá trị không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-BTC.

- Giá trị pháp lý của thẻ thẩm định viên về giá: Thẻ thẩm định viên về giá có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề thẩm định giá theo lĩnh vực được ghi trên thẻ như sau:

+ Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản: Thẻ này được sử dụng để thẩm định giá các loại tài sản cá nhân và tài sản của tổ chức khác, ngoại trừ doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là người sở hữu thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản không được thẩm định giá doanh nghiệp hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

+ Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp: Thẻ này được sử dụng để thẩm định giá tất cả các loại tài sản, bao gồm cả tài sản của doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều này cho phép người sở hữu thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp có phạm vi hành nghề rộng hơn, bao gồm cả thẩm định giá các loại tài sản cá nhân và tài sản của tổ chức khác.

- Quy định sử dụng thẻ thẩm định viên về giá: Người sử dụng thẻ thẩm định viên về giá phải chấp hành các quy định sau:

+ Không được sửa chữa, tẩy xóa lên bề mặt hoặc nội dung của thẻ: Bất kỳ hành vi sửa chữa, tẩy xóa nào lên bề mặt hoặc nội dung của thẻ đều bị nghiêm cấm. Thông tin trên thẻ thẩm định viên về giá cần phải được bảo tồn chính xác để tránh nhầm lẫn hoặc sự hiểu lầm khi sử dụng thẻ trong các hoạt động thẩm định giá.

+ Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và thẻ thẩm định viên về giá của mình để thực hiện hoạt động thẩm định giá: Thẻ thẩm định viên về giá chỉ có giá trị pháp lý khi được sử dụng bởi người được cấp thẻ. Việc cho thuê, cho mượn hoặc để người khác sử dụng thẻ là vi phạm quy định và có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

+ Không được sử dụng thẻ vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định: Thẻ thẩm định viên về giá chỉ được sử dụng trong phạm vi các hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Sử dụng thẻ vào các mục đích khác không được pháp luật quy định là không hợp lệ và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

 

3. Quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

Theo Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-BTC, quy định về việc thu hồi thẻ thẩm định viên về giá bao gồm các nội dung sau:

- Các trường hợp thẻ thẩm định viên về giá bị thu hồi:

+ Giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ: Thẻ thẩm định viên về giá sẽ bị thu hồi nếu người được cấp thẻ đã giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá. Giả mạo các loại giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Căn cước, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tương đương.

+ Nhờ người khác thi hộ: Thẻ thẩm định viên về giá sẽ bị thu hồi nếu người được cấp thẻ nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

- Quyết định thu hồi thẻ thẩm định viên về giá: Bộ Tài chính hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính quyết định thu hồi thẻ thẩm định viên về giá theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 34/2024/TT-BTC.

Những quy định này nhằm bảo đảm tính trung thực, công bằng và tuân thủ các quy định pháp luật trong việc cấp và sử dụng thẻ thẩm định viên về giá. Việc thu hồi thẻ là biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm, nhằm duy trì uy tín và chất lượng của nghề thẩm định giá.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Trường hợp nào sẽ thu hồi thẻ thẩm định viên về giá từ 01/7/2024? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!