1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực nào thì phải tổ chức bộ phận an toàn vệ sinh lao động?

Quy định về tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động, như được miêu tả tại Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, định rõ các yêu cầu sau đây:

Theo Khoản 1 Điều 72 của Luật An toàn và vệ sinh lao động, cơ sở sản xuất và kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực và ngành nghề sau đây được bắt buộc phải tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động, và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Cơ sở sản xuất và kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động cần phải bố trí ít nhất 01 người chịu trách nhiệm về công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

2. Cơ sở sản xuất và kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động cần phải bố trí ít nhất 01 người chịu trách nhiệm về công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

...

Như vậy, dựa trên quy định này, các cơ sở sản xuất và kinh doanh cần tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động khi hoạt động trong các lĩnh vực và ngành nghề sau đây:

 1. Ngành nghề khai khoáng.
 2. Sản xuất than cốc.
 3. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
 4. Sản xuất hóa chất.
 5. Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại.
 6. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim.
 7. Thi công công trình xây dựng.
 8. Đóng và sửa chữa tàu biển.
 9. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất sử dụng dưới 50 người lao động thì phải bố trí bộ phận an toàn vệ sinh lao động thế nào?

Tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, như được quy định tại Điều 36 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP, đặt ra các yêu cầu cụ thể như sau:

Theo Điều 72 của Luật An toàn và vệ sinh lao động, việc tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động phải tuân theo các quy định sau đây:

1. Đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, cũng như trong các lĩnh vực và ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải thực hiện việc tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Các cơ sở sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

b) Các cơ sở sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

c) Các cơ sở sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

d) Các cơ sở sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn và vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

...

Vì vậy, dựa trên quy định này, cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất có ít hơn 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách để đảm bảo tuân thủ quy định.

 

3. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện áp dụng cho người đảm nhiệm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:

Tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động...

a) Phải có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật và ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở;

b) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các công việc kỹ thuật, và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở.

4. Người đảm nhiệm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách, như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này, phải thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

a) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;

b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật và ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở;

c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các công việc kỹ thuật, và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở.

Dựa trên quy định này, có ba điều kiện cụ thể mà người đảm nhiệm công tác an toàn và vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách cần đáp ứng:

(1) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;

(2) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật và ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở;

(3) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các công việc kỹ thuật, và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của cơ sở.

 

4. Ý nghĩa các quy định trên về tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Các quy định về tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động, bảo vệ môi trường làm việc, và ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến an toàn lao động. Ý nghĩa của các quy định này bao gồm:

 1. Bảo vệ sức khỏe và an toàn người lao động: Các quy định này đảm bảo rằng cơ sở sản xuất và kinh doanh phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn của người lao động. Việc bố trí và đảm bảo có người chịu trách nhiệm về công tác an toàn và vệ sinh lao động giúp đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được thực hiện và được giám sát.
 2. Ngăn ngừa tai nạn lao động: Các quy định này giúp ngăn ngừa tai nạn lao động và thương tật tại nơi làm việc. Việc bố trí người chuyên trách về an toàn và vệ sinh lao động, và đặt ra các tiêu chuẩn về trình độ và kinh nghiệm cho họ, đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng để xác định và giảm thiểu các nguy cơ.
 3. Bảo vệ môi trường làm việc: Các quy định này cũng đảm bảo rằng môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn và vệ sinh. Điều này bao gồm việc kiểm soát các chất độc hại, áp lực làm việc, nhiệt độ và các yếu tố khác có thể gây hại cho người lao động.
 4. Tuân thủ pháp luật: Bằng việc xác định các yêu cầu cụ thể về tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động, các quy định này giúp cơ sở sản xuất và kinh doanh tuân thủ pháp luật. Việc thi hành đúng các quy định này cũng giúp tránh xa khỏi các trách nhiệm pháp lý và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn lao động.

Tổng quan, các quy định về tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn, làm giảm nguy cơ tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe của người lao động, đồng thời tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường làm việc.

>> Xem thêm: Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động mới nhất

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn thông qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Với đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi cam kết sẽ luôn hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi chân thành biết ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!