.Quy định về việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Ngày 13/8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Theo quy định của Nghị định 90, thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Thư rác trong Nghị định này bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác.

Để việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo được tiến hành đúng pháp luật và không bị coi là thư rác, cần chú ý một số quy định sau đây:

- Tổ chức, cá nhân ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (Nhà CCDVQC) chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý trước đó của người nhận.

- Nhà CCDVQC chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo cho đến khi người nhận từ chối việc tiếp tục nhận thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo.

- Trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà CCDVQC phải chấm đứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo đã bị người nhận từ chối trước đó trừ trường hợp bất khả kháng.

- Nhà CCDVQC chỉ được phép gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông tin kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nhà CCDVQC bằng thư điện tử không được phép gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thoả thuận khác với người nhận.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mới nhất

- Nhà CCDVQC bằng tin nhắn không được phép gửi quá 5 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7h đến 22h mỗi ngày trừ trường hợp đã có thoả thuận khác với người nhận.

Khi thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo, cần lưu ý: Chỉ được thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo khi được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử đó; phải nêu rõ mục đích, phạm vi sử dụng khi tiến hành thu thập địa chỉ điện tử và phải sử dụng địa chỉ thư điện tử theo đúng mục đích, phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ đó cho phép.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập

 

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất