Xin cho hỏi: Thời gian từ tháng 3/1979 đến tháng 02/1988 có được quy đổi để tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu không. Nếu có cơ quan, đơn vị nào chi trả. Văn bản nào quy định về chế độ phụ cấp chiến đấu và quy đổi thời gian để giải quyết trợ cấp một lần khi nghỉ hưu ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Bảo hiểm xã hội của Công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

"...6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, và công an nhân dân..."

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn có thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc từ tháng 3 năm 1979 đến tháng 2 năm 1988 ở tuyến 1 thuộc biên giới Việt- Trung ta có thể xác định bạn đã làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Theo quy định pháp luật trên nếu bạn đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Có nghĩa là trong khoảng thời gian bạn làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc bạn đủ điều kiện nhưng bạn chưa được hưởng các khoản trợ cấp thì thời gian công tác đó được tính vào để hưởng bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

Tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

"Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

Mặt khác,theo khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau về mức hưởng lương hưu hàng tháng:

"1.Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%."

Như vậy, theo như quy định trên nếu bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% tức là anh có số năm đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu, ngoài được hưởng chế độ lương hưu bạn còn được hưởng mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu tương ứng với số năm vượt quá quá 30 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, theo những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, nếu bạn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong khoảng 9 năm trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà bạn đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết các chế độ theo quy định tại Khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn sẽ được tính 9 năm bạn hoạt động tại tuyến 1 thuộc biên giới Việt- Trung được cộng thêm vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn tại ngành giao thông vận tải nơi bạn đang công tác. Như vậy, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nơi bạn đang công tác cụ thể là ngành giao thông cộng với thời gian anh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc lớn hơn 30 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu thì ngoài lương hưu bạn còn được hưởng trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Quy đổi thời gian để giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?