Luật sư tư vấn về chủ đề "trợ cấp một lần"

trợ cấp một lần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trợ cấp một lần.

Công thức và cách tính tiền bảo hiểm một lần? Trợ cấp một lần đối với các chế độ của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện? Phương thức đóng bhxh của người lao động?

Công thức và cách tính tiền bảo hiểm một lần? Trợ cấp một lần đối với các chế độ của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện? Phương thức đóng bhxh của người lao động?
Như trên đã nêu thì em làm ở công ty được 2 năm ,(e làm từ tháng 5/2015 -chỉ làm 1 tháng ,lương cơ bản 3. 107. 500d )xog e nghĩ 4 tháng rồi làm cty khác. - lương cơ bản từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015 là 2. 942. 500d. Từ tháng 1/2016 đến hết tháng 12/2016 là 3. 317. 000d. Từ tháng 1/2017-8/2017 mức lương của e là 3. 552. 400d. .

Quy đổi thời gian để giải quyết chế độ trợ cấp một lần?

Quy đổi thời gian để giải quyết chế độ trợ cấp một lần?
Xin luật sư tư vấn nội dung sau: Tôi có thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc từ tháng 3/1979 đến tháng 02/1988 ở tuyến 1 thuộc xã biên giới Việt-Trung (nơi có phụ cấp chiến 15%). Khi kết thúc chiến tranh biên giới, tôi là sỹ quan với cấp hàm thượng úy chuyển công tác về ngành giao thông vận tải và chuẩn bị nghỉ hưu.

Trợ cấp một lần đối với giáo viên chuyển công tác ra ngoài vùng có kinh tế khó khăn ?

Trợ cấp một lần đối với giáo viên chuyển công tác ra ngoài vùng có kinh tế khó khăn ?
Tôi là giáo viên đang công tác tại vùng chuyên biệt khó khăn, thời gian công tác của tôi đến nay được 6 năm. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi làm đơn xin nghỉ công tác tại đơn vị về gần gia đình làm công việc khác không thuộc nhà nước.Hiện giờ đơn của tôi đang chờ cấp huyện ra quyết định thôi việc.Trường hợp của tôi sau khi thôi việc có được hưởng trợ cấp gì không?

Bảo hiểm xã hội là gì, điều kiện thời gian hưởng chế độ thai sản, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh ?

Bảo hiểm xã hội là gì, điều kiện thời gian hưởng chế độ thai sản, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh ?
Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi được quy định như thế nào thì bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về điều kiện và thời gian hưởng trợ cấp khi sinh con.

Trợ cấp một lần tại vùng đặc biệt khó khăn ?

Trợ cấp một lần tại vùng đặc biệt khó khăn ?
Thưa luật sư: Hiện nay tôi có nghe thông tin về việc chi trả trợ cấp một lần cho cán bộ đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Hiện tại tôi cũng đang công tác ở đơn vị sự nghiệp là đài truyền thanh truyền hình huyện và thời gian công tác của tôi là từ năm 2010. Nhưng tôi chỉ là cán bộ hợp đồng chưa biên chế được hưởng lương theo mức lương của nhà nước một tháng là 1.150.000 đồng

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cửlàm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết địnhsố 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ

Tư vấn chế độ chính sách trợ cấp một lần đối với cán bộ khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn ?

Tư vấn chế độ chính sách trợ cấp một lần đối với cán bộ khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Tôi hiện đang làm công tác Văn thư - Thủ quỹ trường học. Tôi được tuyển dụng tháng 4/2010, biên chế tháng 10/2010, vậy theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì tôi có được hưởng trợ cấp một lần không ? ( Tôi là người địa phương, địa phương tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn). Xin cảm ơn!