Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến bộ phânj tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

“…3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;”

Bên cạnh đó, điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về mức hưởng bảo hiểm y tế:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm“.

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ là 100% chi phí điều trị trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.

Phạm vi được hưởng ở đây là phần chi phí về thuốc và các dịch vụ nằm trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành. Vì vậy, trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được hưởng 100% chi phí điều trị nếu đi khám đúng tuyến, sử dụng thuốc và các dịch vụ nằm trong danh mục được hưởng bảo hiểm y tế.

Bạn không nói rõ dịch vụ mổ tim của con bạn là dịch vụ gì nên có thể xảy ra hai trường hợp:

Trường hợp một: nếu có trong danh mục chi trả của bộ y tế thì cháu sẽ được hưởng 100% chi phí mổ tim.

Trường hợp hai: nếu không có trong danh mục chi trả của bộ y tế thì cháu không được bảo hiểm y tế chi trả.

Tuy nhiên, thông thường những dịch vụ do bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân yêu cầu sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế. Khi đó, người bệnh phải tự thanh toán chi phí của dịch vụ này. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình, bạn có thể hỏi trước bệnh viện những thuốc, dịch vụ sử dụng cho cháu có nằm trong danh mục được hưởng bảo hiểm y tế hay không.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ qua số tổng đài 1900.6162 .

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Mức chi trả tiền bảo hiểm y tế với học sinh ? Quyền lợi được hưởng với BHYT