Luat Minh Khue

thẻ Bảo hiểm Y tế

thẻ Bảo hiểm Y tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thẻ Bảo hiểm Y tế

Thu thẻ bảo hiểm y tế luôn có đúng không ?

Thu <strong>thẻ</strong> <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>y</strong> <strong>tế</strong> luôn có đúng không ?
Cháu có mẹ làm công tác hội phụ nữ đã 30 năm, nhưng mẹ cháu giữ chức chủ tịch phụ nữ mới được 8 năm thì đến tuổi nghỉ hưu. Do thời gian mẹ cháu tham gia công tác giữ chức vụ chủ tịch 8 năm, nên không đủ số năm để hưởng lương hưu mà về chế độ 1 lần.