1. Bảo hiểm y tế cho trẻ em

Hiện nay, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ được thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký khai sinh. Dưới đây là thủ tục cấp mới thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi theo quy định mới nhất hiện nay.

Theo khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) quy định như sau: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

 

2. Mức hưởng BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, trẻ em dưới 06 tuổi đi khám bệnh sẽ được hưởng BHYT như sau:

(1) Đúng tuyến: 

Trẻ được khám, chữa bệnh tại đúng nơi đã đăng ký trên bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh được liệt vào mức đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

(2) Trái tuyến: 

Trường hợp tự đưa trẻ em dưới 06 tuổi đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế quy định thanh toán như sau:

Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (trước đây là 60%), có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, từ ngày 01/01/2016.

Theo như quy định trên, khi trẻ em dưới 6 tuổi khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh và trung ương sẽ chỉ được quỹ BHYT chi trả chi phí khi bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh nhân điều trị ngoại trú tuyến tỉnh và trung ương phải tự chi trả toàn bộ chi phí y tế và quỹ BHYT không hỗ trợ trường hợp này.

>> Xem thêm: Quyền lợi bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật hiện hành

 

3. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi làm thủ tục ở đâu?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT quy định: Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã sẽ tiếp nhận các giấy tờ yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập và chuyển hồ sơ cho BHXH cấp huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

 

4. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi 

Căn cứ Điều 5 Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, để làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ mới sinh thì bạn cần nộp hồ sơ tại UBND xã nơi đã đăng ký khai sinh cho cháu. UBND xã sẽ trả kết quả giải quyết, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đồng thời lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi. Như vậy chỉ có thể đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi bằng hình thức trực tiếp chứ không thể đăng ký online.

Theo đó, tại Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, thủ tục liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu không có giấy chứng sinh thì có thể thay thế bằng các văn bản khác như:

+ Văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ra ở ngoài cơ sở y tế; không có người làm chứng thì có giấy cam đoan về việc sinh là có thật;

+ Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh nếu trẻ em bị bỏ rơi…

+ Tờ khai tham gia BHYT (theo mẫu).

Bước 2: Nộp hồ sơ Người có yêu cầu nộp 1 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ nêu trên tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã. Nếu không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Tuy nhiên, khi ủy quyền làm khai sinh cho trẻ, cha, mẹ trẻ phải lưu ý các quy định nêu tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP sau đây: Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không phải chứng thực văn bản ủy quyền;

Ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ về các nội dung khai sinh.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Công chức Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

– Công chức Tư pháp viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả.

Bước 4: Đăng ký khai sinh và chuyển liên thông cấp thẻ BHYT

– Thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày. Nếu không giải quyết được thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

– Sau khi đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp, hộ tịch lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm Tờ khai tham gia BHYT, Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển toàn bộ hồ sơ nêu trên cho BHXH cấp huyện.

Bước 5: Thực hiện cấp thẻ BHYT Ngay sau khi nhận được hồ sơ UBND cấp xã chuyển đến, BHXH cấp huyện kiểm tra hồ sơ đã nhận:

– Nếu hồ sơ đủ thì thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ trong thời hạn 10 ngày và chuyển cho UBND cấp xã.

– Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, BHXH cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện (chậm nhất trong 2 ngày làm việc) và gửi lại cho mình.

Bước 6: Nhận kết quả Thời hạn thực hiện liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Người nộp hồ sơ đến UBND cấp xã để nhận kết quả liên thông. Nếu muốn nhận kết quả qua bưu điện, qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với UBND cấp xã và phải trả phí dịch vụ.

>> Xem thêm: Làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi nhanh nhất

 

5. Một số lưu ý khi sử dụng BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 30/2020/TT-BYT ban hành ngày 06/01/2021 của Bộ y tế hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về BHYT như sau:

Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám, chữa bệnh ghi mã thẻ BHYT tạm thời cho trẻ. Quy định có hiệu lực từ ngày 01/03/2021.

Nội dung thẻ bao gồm những thông tin sau:

- Mã đối tượng: Ghi ký hiệu là TE.

- Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: Ghi ký hiệu là số 1.

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Mã định danh y tế: Ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.

Nhờ quy định này, dù trẻ sinh ra chưa có giấy khai sinh thì vẫn đảm bảo được hưởng quyền lợi cần có nhờ thẻ BHYT tạm thời.

Ngoài ra, trong Thông tư cũng hướng dẫn cách ghi tên trong hồ sơ bệnh án cho trẻ như sau:

- Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): Ghi theo họ và tên của mẹ hoặc của cha (bố).

- Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có người giám hộ: Ghi theo họ và tên của người giám hộ.

- Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến đề tài "Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi làm thủ tục ở đâu?" cung cấp đến quý bạn đọc. Mọi vấn đề pháp lý mà quý bạn đọc còn thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 để được đội ngũ Luật sư, chuyên viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ.