Mong Luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi phải làm sao? QĐ ký ngày 27/3/2015 và đơn tôi đang được xác minh làm rõ , tôi giữ chức vụ phó phòng và là viên chức.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Quyết định tạm đình chỉ của giám đốc đúng hay sai?

Luật sư tư vấn chuyên mục hỏi đáp pháp luật gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật viên chức 2010 

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

>> Xem thêm:  Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp

2. Nội dung phân tích: 

- Bạn hiện tại giữu chức vụ phó phòng và là viên chức, theo đó luật viên chức sẽ điều chỉnh vấn đề này. Luật viên chức 2010 quy định:

Điều 54. Tạm đình chỉ công tác

1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ."

->  Do nghi ngờ có sai phạm trong công tác kế toán nên Giám đốc ra quyết định tạm đình chỉ công tác với thời hạn không ghi cụ thể thời gian mà chỉ ghi khi có kết luận của cơ quan chức năng. Viêc không ghi rõ thời hạn tạm đình chỉ là không đúng theo quy định của pháp luật vì theo quy định luật viên chức thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ. Thời điểm có hiệu lực căn cứ vào thời hạn ghi trên quyết định tạm đình chỉ.

- Trường hợp của bạn có quy định trong luật viên chức như sau:

" Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định."

- > Như vậy bạn thấy việc giải quyết cuả giám đốc công ty là không thỏa đáng bạn có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp nên giám đốc hoặc khởi kiện tòa án theo yêu cầu của pháp luật

>> Xem thêm:  Viên chức là gì ? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức được hiểu thế nào ?

-  Quyền lợi  của bạn được hưởng trong thời gian này quy định như sau:

Căn cứ nghị định 27/2012/NĐ-CPQuy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức:\

"Điều 23. Chế độ, chính sách đối với viên chức đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam và tạm đình chỉ công tác

1. Trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật thì viên chức được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

2. Trường hợp viên chức không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

3. Trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị Tòa án tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam."

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là gì ? Quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là gì ? Quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ?