Vậy công ty nào sẽ co trach nhiệm quyết toán và nộp thuế TNCN cho tôi ?

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư ! 

                                  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế công ty luật Minh Khuê. 

Luật sư tư vấn về pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp chứng tôi đã nghiên cứu và  xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

-Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

 -Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ tài chính ban hành.

Nội dung phân tích

Theo quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.”

Ngoài ra, điểm a.4 khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng có quy định về việc quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

“a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

-Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TTBTC thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là:

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

“Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”

Vậy việc anh ủy quyền cho công ty thay mình quyết toán thuế là hoàn toàn hợp  pháp theo quy định nêu trên , trường hợp anh được điều chuyển từ công ty mẹ xuống công ty con làm việc thì trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 của anh sẽ đo công ty con đảm nhiệm như trường hợp điều cuyển người lao động trong trường hợp  chia tách , sáp nhập doanh nghiệp  theo quy định theo  điều 1 mục II công văn số 801/TCT-TNDN hướng dân quyết tóan thuế thu nhập  doanh nghiệp và cấp MST  ngày 0/02/2016 như  sau :

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả, kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế . 

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

 

 

 

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN