1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước - Thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh đô thị - duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị" do Nhà xuất bản Lao Động hệ thống theo Quyết định số 590,591,592,593,594 của Bộ Xây dựng ngày 30/5/2014.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 

Nhà xuất bản Lao Động

 

3. Tổng quan nội dung sách

Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực xây dựng, quản lý chất lượng, thẩm định, thiết kế xây dựng công trình. Ngoài ra ngày 30-5-2014, Bộ Xây dựng cũng ban hành QĐ 591/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị, QĐ 592/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, QĐ 593/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị, QĐ 594/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị... làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập dự toán các công trình..

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng đến các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau:

Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải

1. Quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, bận hành mạng cấp nước

2. Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị

3. Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lts chất thải rắn đô thị

4. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

5. Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 Phê duyệt đề án "huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị

6. Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

7. Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/ 2014 Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

8. Quyết định số 2204/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng - dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới dường Quốc gia (bước 2 - giai đoạn I)

Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

9. Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 9/6/2014 Về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013

Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình

10. Thông tư 27/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông

11. Thông tư 10/2014/TT-BXD Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

12. Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP

13. Nghị định 15/2013/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình

14. Quyết định 977/QĐ-BXD Về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra xây dựng

15. Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ

16. Quyết định số 737/QĐ-BXD Về công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

17. Thông tư 98/2014/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

18. Thông tư 75/2014.TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

19. Thông tư 11/2014/TT-BGTVT HƯớng dẫn công tác thiết kếm thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

20. Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

21. Thông tư 04/2014/TT-BTC Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

4. Đánh giá bạn đọc

Nhà xuất bản Lao Động đã hệ thống trong cuốn sách "Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn, duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị" nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn dự toán trong việc lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom, xử lý chất thải rắn thuận tiện cho bạn đọc tra cứu và áp dụng.

Các văn bản được hệ thống còn hiệu lực thi hành, cuốn sách có giá trị thực tiện và hữu ích với bạn đọc.

 

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn, duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung quản lý, vận hành mạng cấp nước theo quy định tại Quyết định số 590/QĐ-BXD Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước để bạn đọc tham khảo:

Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về nguyên vật liệu, điện năng, lao động và thiết bị để sản xuất, tiêu thụ một đơn vị sản phẩm nước sạch theo quy trình công nghệ sản xuất và quản lý, vận hành mạng cấp nước phổ biến.

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH MẠNG CẤP NƯỚC

NS2.01.00 CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

1. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

1.1. Ghi đọc đồng hồ và quản lý khách hàng.

a. Ghi đọc đồng hồ:

- Nhận sổ đọc, đến nhà khách hàng để đọc và ghi chỉ số đồng hồ vào sổ đọc. Xác định mức giá theo lượng nước sử dụng cho từng mục đích sử dụng. Thông báo khách hàng biết lượng nước sử dụng phải thanh toán trong tháng.

- Giao sổ đọc cho bộ phận vi tính để lập hóa đơn tiền nước.

- Nhận bảng kê, rà soát khách hàng tiêu thụ lớn, đột biến (nếu có) và giao lại bộ phận vi tính để hiệu chỉnh trước khi in hóa đơn.

b. Quản lý khách hàng:

- Xác định nguyên nhân đồng hồ không hoạt động hoặc tăng giảm đột biến nước tiêu thụ.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động và vị trí đồng hồ đo nước, phát hiện các hư hỏng của đồng hồ (như mờ mặt, kẹp chì, đứt chì...). Ghi mã ký hiệu đúng quy định.

- Kiểm tra nguồn nước hiện đang sử dụng của khách hàng để phát hiện rò rỉ cũng như các vi phạm qui chế sử dụng nước (nếu có).

- Lập phiếu yêu cầu chuyển các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Lập hồ sơ, hợp đồng của khách hàng mới phát sinh trong tháng.

1.2. Lập và in hóa đơn tiền nước.

a. Lập hóa đơn:

- Cập nhật dữ liệu sổ đọc, sổ soát vào hệ thống phần mềm lập hóa đơn.

- Tính toán và Phát hành hóa đơn (Tự động trong hệ thống): Ghi lại số lượng hóa đơn được phát hành của tổng khối sổ.

b.Quản lý khách hàng:

- Cập nhập thường xuyên các thông tin thay đổi của khách hàng.

- Theo dõi, phân tích số liệu xác định hiệu quả kinh doanh.

- Lưu trữ cuống hóa đơn: hóa đơn liên 1 sau khi nhập vào hệ thống quản lý ghi thu và kiểm tra theo dõi nợ .

- Tổng hợp thu: Vào ngày cuối cùng trong tháng, sau khi đã kết thúc công việc nhập hóa đơn, bộ phận vi tính in báo cáo tổng kết thu của cả tháng để đối chiếu với thủ quỹ, cân đối số tiền mặt tư nhân, cơ quan được nộp trong tháng .

c.In ấn:

- In phục vụ công tác ghi thu và quản lý khách hàng (sổ đọc,sổ soát,bản kê, chứng từ nộp tiền…thông tin phục vụ kiểm tra kiểm soát…In báo cáo tổng kết)

- In hóa đơn: Ghi lại sê-ri đầu, cuối của mỗi khối hóa đơn được in ra, kiểm tra so sánh số hóa đơn. Tổng kết hóa đơn.

- In ấn hợp đồng của khách hàng mới.

1.3. Thu tiền nước và theo dõi nợ.

- Nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng in hóa đơn. Thu từng nhà khách hàng theo lộ trình như nhân viên ghi đọc đã thực hiện.

- Tổng hợp số tiền thu được liên 1 hóa đơn và nộp tiền vào quỹ. Cuối mỗi ngày tổng kết giao thủ quỹ 1 bản và giao phòng Tài chính kế toán 1 bản để cân đối số tiền mặt thực tế nộp vào quỹ.

- Thông báo nợ, xác minh nguyên nhân nợ. Đưa thông báo ngừng hoặc dừng cấp nước.

- Tổng hợp hóa đơn nợ tồn: Sau khi kết thúc ngày nộp tiền cuối cùng trong tháng, nhân viên thu phải có trách nhiệm tự kiểm kê lại số hóa đơn nợ tồn hiện đang giữ. Kê chi tiết danh sách khách hàng còn nợ theo tháng hóa đơn, cộng tổng số hóa đơn và số tiền còn nợ từng tháng. Phân tích chi tiết nguyên nhân khách hàng còn nợ tiền nước.

1.4. Giải quyết thắc mắc, tranh chấp, xử lý vi phạm của khách hàng và các đối tượng khác trên địa bàn quản lý.

a.Giải quyết thắc mắc, tranh chấp :

- Xác minh thực tế theo nội dung thắc mắc, phối hợp các bộ phận liên quan trong và ngoài đơn vị thu nhận thông tin.

- Lập biên bản giải quyết thắc mắc.

- Trả lời thắc mắc, tranh chấp.

b.Thanh kiểm tra vi phạm:

- Căn cứ số liệu hệ thống quản lý ghi thu tổng hợp các trường hợp khách hàng tiêu thụ bất thường hoặc theo đề nghị của nhân viên ghi đọc.

- Đi hiện trường kiểm tra thực tế. Lập biên bản kiểm tra thực tế sử dụng nước của khách hàng.

- Thu thập chứng cứ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng sử dụng nước. Xác định mức độ vi phạm. Lập hồ sơ vi phạm, kiến nghị giải quyết