1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện" do các tác giả Quang Minh và Tiến Phát hệ thống.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện 

Tác giả: Quang Minh - Tiến Phát

Nhà xuất bản Lao Động

 

3. Tổng quan nội dung sách

Ngày 21-12-2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4970/QĐ-BCT Về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (thay thế Thay thế  Quyết định  số 6060/QĐ-BCT, Quyết định số  6061/QĐ-BCT  ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương)

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng ban hành các văn bản mới quy định về: Hợp đồng mua bán điện, khung giá phát điện năm 2017; Hệ thống điện truyền tải;... Cụ thể như: 

- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 21-06-2016 về Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 26-07-2016 về Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ; 

- Quyết định số 5107/QĐ-BCT ngày 29-12-2016 Ban hành khung giá phát điện năm 2017; 

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30-11-2016 Quy định hệ thống điện truyền tải; 

- Thông tư số 43/2016/TT-BCT ngày 30-12-2016 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết;...

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh điện lực và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện do các tác giả Quang Minh và Tiến Phát hệ thống theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 Thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT, Quyết định số 6061/QĐ-BCT  ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Phần thứ hai. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Phần thứ ba. Quy định về hợp đồng mua bán điện và khung giá phát điện năm 2017

Phần thứ tư. Quy định về hệ thống điện truyền tải

 

4. Đánh giá bạn đọc

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 cột, 1 km dây .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật). Do đó, việc nắm được định mức dự toán là bắt buộc đối với cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị thi công lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện. Định mức dự toán này được hệ thống trong cuốn sách sẽ góp phần phổ biến rộng rãi tới đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này, thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng trên thực tế triển khai.

Bên cạnh hệ thống quy định về định mức dự toán xây dựng lắp đặt trạm biến áp, đường dây tải điện chi tiết, cụ thể, các tác giả còn hệ thống thêm nhiều văn bản hướng dẫn về định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; hợp đồng mua bán điện và khung giá phát điện năm 2017; hệ thống điện truyền tải .... phục vụ bạn đọc tra cứu.

Cho đến nay Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành, cuốn sách có giá trị thực tiễn, hữu ích đối với bạn đọc.

 

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số nội dung về Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT để bạn đọc tham khảo:

Phần I. Định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện thuyết minh và quy định áp dụng

Căn cứ để lập Định mức dự toán là các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến .v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Mức hao phí vật liệu tính toán trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định.

- Mức hao phí lao động

Là số ngày công (bao gồm cả lao động chính, phụ) để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp, từ khâu chuẩn bị thi công đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.

- Mức hao phí Máy thi công

Là số ca máy và thiết bị thi công sử dụng (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

2. Kết cấu định mức dự toán

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 04 chương:

Chương I : Công tác vận chuyển, bốc dỡ

Chương II : Công tác lắp dựng cột điện

Chương III : Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rải căng dây

Chương IV : Công tác lắp đặt đường dây cáp điện

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần nội dung công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính: được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu phụ như vật liệu làm dàn giáo xây được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công được tính bằng số lượng ca máy chính sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Quy định và hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được áp dụng thống nhất trong cả nước, làm cơ sở để lập đơn giá lắp đặt các công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 0,4 kV trở lên.

- Trong một số chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Trường hợp những loại công tác lắp đặt có yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công khác với quy định trong định mức này thì lập định mức bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nếu trên đường dây có lắp đặt dao cách ly, máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo định mức tương ứng trong công tác lắp đặt trạm biến áp.

............

Phần II. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp hướng dẫn và quy định chung

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị và phụ kiện của trạm biến áp có cấp điện áp 0,4kV đến 500kV (sau đây gọi tắt là định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp) là mức hao phí cần thiết về vật liệu, ngày công lao động và máy thi công để hoàn thành một khối lượng đơn vị lắp đặt cho từng loại thiết bị, phụ kiện thuộc trạm biến áp. Từng loại công tác lắp đặt được trình bày tóm tắt nội dung công việc chủ yếu để thực hiện các thao tác theo yêu cầu kỹ thuật và biện pháp thi công. Trong định mức dự toán đã tính đến công tác vận chuyển thiết bị, phụ kiện trong phạm vi 30m xung quanh trạm, trường hợp phải vận chuyển ngoài phạm vi qui định thì được tính riêng.

1. Nội dung định mức dự toán:

- Mức hao phí vật liệu: Là lượng hao phí vật liệu phụ cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng lắp đặt. Định mức vật liệu trong bảng đã bao gồm hao phí ở các khâu thi công (bao gồm định mức tiêu hao thực tế cho sản phẩm và hao hụt vật liệu trong quá trình thi công).

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động cần thiết chính và phụ trực tiếp thực hiện một đơn vị khối lượng lắp đặt. Số ngày trong định mức đã bao gồm cả hao phí lao động của công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường.

- Mức hao phí máy thi công: Là số ca máy thi công trực tiếp phục vụ lắp đặt thiết bị của công trình, phù hợp với công nghệ, qui trình lắp đặt.

2. Kết cấu định mức dự toán:

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất bao gồm 05 chương:

- Chương I : Lắp đặt máy biến áp.

- Chương II : Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng, máy cắt và thiết bị khác.

- Chương III : Lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện.

- Chương IV : Kéo rải dây dẫn điện trần, lắp đặt các loại sứ (cách điện) và phụ kiện, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép, cột, xà trong trạm.

- Chương V : Lắp đặt các loại tủ điện, tủ bảo vệ và tủ chiếu sáng, hệ thống điều khiển tích hợp, hệ thống camera.

3. Quy định và hướng dẫn áp dụng:

1 - Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được sử dụng thống nhất trong cả nước làm cơ sở lập đơn giá xây công tác lắp đặt các công trình trạm biến áp. Đối với các công tác kéo rải và lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện; làm và lắp đặt đầu cáp lực; lắp đặt hộp nối cáp lực; ép đầu cốt cáp; đóng cọc tiếp địa áp dụng theo định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.

2 - Khi áp dụng định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp cần nghiên cứu thiết kế công nghệ và danh mục thiết bị, vật tư, phụ kiện lắp đặt để sử dụng định mức cho phù hợp.

3 - Hao hụt vật liệu áp dụng theo định mức hao hụt tại phụ lục kèm theo tập định mức này.

4 - Đối với những công trình điện cải tạo, mở rộng, khi lắp đặt thiết bị ở những khu vực đang mang điện vận hành, có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,25.

..........