Tên khách hàng: P. Dung
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Thắc mắc Luật lao động 2012

Tư vấn Luật lao động, gọi 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Như bạn đã biết, Luật là văn bản điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh. Mỗi luật đều có phạm vi và đối tượng điều chỉnh khác nhau. Đây cũng là căn cứ phân biệt giữa các văn bản Luật. Do vậy, Điểm khác biệt cơ bản giữa 2 văn bản luật trên có thể trình bày ngắn gọn như sau:

-Bộ Luật lao động:(điều 1, 2 BLLĐ 2012)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

- Luật cán bộ, công chức năm 2008(điều 1)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Như vậy, theo quy định ở trên ta có thể thấy luật cán bộ công chức chỉ điều chỉnh một đối tượng duy nhất đó là cán bộ,công chức nhà nước. Còn luật lao động điều chỉnh toàn bộ người lao động và trong đó có các cán bộ, công chức là đối tượng điều chỉnh của luật cán bộ công chức , điều này cũng đồng nghĩa là cán bộ, công chức sẽ chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản luật là luật cán bộ công chức và luật lao động
Các vấn đề về  quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức, tiền lương, nội quy lao động , đối thoại, thương lượng tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động... các cán bộ, công chức vẫn tuân theo quy định của bộ luật lao động vì trong luật cán bộ công chức không quy định mà sẽ dựa trên quy định của luật lao động (luật gốc về lao động quy định chung áp dụng đối với toàn bộ lao động trong cả nước)

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài