Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bài tư vấn về chủ đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước hay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư?

Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước hay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư?
Thưa luật sư, Công ty tôi đang xin chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để xin được cho thuê đất. Tuy nhiên, công ty tôi nhận được yêu cầu phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án này. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có phải lập báo cáo đánh giá khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hay không? Xin cảm ơn.

Tổng hợp biểu mẫu về đánh giá tác động môi trường có file tải xuống

Tổng hợp biểu mẫu về đánh giá tác động môi trường có file tải xuống
Việc đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, xác định và dự báo các ảnh hưởng của dự án đầu tư đối với môi trường, nhằm đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tổng hợp biểu mẫu về đánh giá tác động môi trường có file tải xuống sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng