bảo đảm thực hiện

bảo đảm thực hiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo đảm thực hiện.

Bảo đảm dự thầu là gì ? So sánh bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng ?

Bảo đảm dự thầu là gì ? So sánh bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng ?
Kính chào luật sư ! Em xin phép được hỏi luật sư về Bảo đảm dự thầu và Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Em đang thực hiện gói thầu bảo hiểm ( dịch vụ phi tư vấn) có giá trị gói thầu 300 triệu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo Điều 11 của Luật đấu thầu thì gói thầu trên phải thực hiện bảo đảm dự thầu.

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Các bên có thể thỏa thuận bên trong hợp đồng các điều khoản: Đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với những trường hợp nào? Thủ tục để thực hiện bảo đảm dự án đầu tư như thế nào? mức bảo đảm là bao nhiêu? Luật Minh Khuê xin giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người
Từ “cơ chế” là chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giải nghĩa “mécanisme” là “cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố” phụ thuộc vào nhau”. Còn Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa “cơ chế” là “cách thức theo đó một quá trình thực hiện”.

Điều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu ?

Điều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu ?
Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong đó quy định về diều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu, như sau:

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền, Nghĩa vụ của bị can, bị cáo và cơ chế bảo đảm thực hiện

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền, Nghĩa vụ của bị can, bị cáo và cơ chế bảo đảm thực hiện
Trong lịch sử pháp luật tố tụng hình sự (TTHS) trước đây, vị trí pháp lý của bị can, bị cáo chưa được xác định rõ ràng nên họ thường bị coi là có tội và một khi đã bị coi là có tội, mặc nhiên số phận của họ là số phận của kẻ bị tước phần lớn các quyền công dân (1).

Mẫu Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án

Mẫu Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư như sau:

Các bảo đảm thực hiện biện pháp ngăn chặn hành chính?

Các bảo đảm thực hiện biện pháp ngăn chặn hành chính?
Theo từ điển tiếng Việt, “bảo đảm” được hiểu là “làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được hoặc có đầy đủ những gì cần thiết”. Pháp luật là yếu tố quan trọng để tạo ra các điều kiện cho việc thực hiện các BPNC hành chính....

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người
Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người. Ngoài ra, vai trò của pháp luật trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện, bảo đảm khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng