Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo đảm thực hiện"

bảo đảm thực hiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo đảm thực hiện.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Biện pháp dân sự có tính chất tài sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm buộc người có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ mà họ đã cam kết, thoả thuận trong giao dịch dân sự.

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Các bên có thể thỏa thuận bên trong hợp đồng các điều khoản: Đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?
Các quan hệ bảo đảm bao giờ cũng nhằm bảo đảm cho một nghĩa vụ nhất định. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận bảo đảm thì bên bảo đảm có nghĩa vụ phải lấy đối tượng nào đó để bảo đảm. Bài viết xoay quanh vấn đề về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Điều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu ?

Điều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu ?
Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong đó quy định về diều kiện ký kết hợp đồng và quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu, như sau:

Bảo đảm dự thầu là gì ? So sánh bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng ?

Bảo đảm dự thầu là gì ? So sánh bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng ?
Kính chào luật sư ! Em xin phép được hỏi luật sư về Bảo đảm dự thầu và Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Em đang thực hiện gói thầu bảo hiểm ( dịch vụ phi tư vấn) có giá trị gói thầu 300 triệu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo Điều 11 của Luật đấu thầu thì gói thầu trên phải thực hiện bảo đảm dự thầu.

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Khi các bên lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thì biện pháp bảo đảm này có hiệu lực hay không nhận được khá nhiều sự quan tâm. Bài viết này sẽ tìm hiểu về hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn
Về bản chất, bảo đảm tiền vay chỉ là một trong những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng chính, nó không phải là điều kiện bắt buộc, dù có các biện pháp này hay không đều không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên, bên có nghĩa vụ vẫn phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và chịu các biện pháp xử lý về tài sản nếu vi phạm (phong tỏa tài khoản, niêm phong tài sản, bị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác để đảm bảo

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Tùy vào nội dung, tính chất của từng quan hệ nghĩa vụ cụ thể, cũng như phụ thuộc vào điều kiện của các chủ thể tham gia quan hệ ấy mà mỗi biện pháp bảo đảm mang một đặc điểm riêng biệt. Bài viết xoay quanh bàn luận về một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người
Từ “cơ chế” là chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giải nghĩa “mécanisme” là “cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố” phụ thuộc vào nhau”. Còn Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa “cơ chế” là “cách thức theo đó một quá trình thực hiện”.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với những trường hợp nào? Thủ tục để thực hiện bảo đảm dự án đầu tư như thế nào? mức bảo đảm là bao nhiêu? Luật Minh Khuê xin giải đáp trong bài viết dưới đây.

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người
Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người. Ngoài ra, vai trò của pháp luật trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện, bảo đảm khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội