Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo lĩnh"

Bảo lĩnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo lĩnh.

Bảo lĩnh là gì ? Quy định về bảo lãnh theo luật tố tụng hình sự ?

Bảo lĩnh là gì ? Quy định về bảo lãnh theo luật tố tụng hình sự ?
Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam do cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án áp dụng đối với bị can, bị cáo khi có cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập.

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?
Bảo lĩnh (bảo lãnh) được hiểu là một cá nhân là người thân (có uy tín trong cộng đồng) đứng ra làm đơn cam kết đối với người có hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để xin được tại ngoại ngoài cộng đồng. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc liên quan: