Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ trẻ em"

bảo vệ trẻ em | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ trẻ em.

Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột khác

Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột khác
Bắt cóc và buôn bán trẻ em cũng là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất các quyền của con người nói chung và quyền của trẻ em nói riêng. Điều 35 khẳng định: trẻ em có quyền được Nhà nước bảo vệ chống bắt cóc

Quyền trẻ em là gì? Các quyền cơ bản của trẻ em?

Quyền trẻ em là gì? Các quyền cơ bản của trẻ em?
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của chính mình.

Bảo vệ trẻ em bị mất môi trường gia đình

Bảo vệ trẻ em bị mất môi trường gia đình
Điều 20 yêu cầu các nhà nước dành sự bảo vệ và trợ giúp đặc biệt cho những trẻ em bị mất môi trường gia đình (tạm thời hay vĩnh viễn) hoặc vẫn còn cha mẹ nhưng cần được tách khỏi gia đình vì lợi ích tốt nhất của các em đó, bằng cách cung cấp cho trẻ sự chăm sóc thay thế.

Những nội dung chủ yếu của CRC về quyền trẻ em

 Những nội dung chủ yếu của CRC về quyền trẻ em
Theo Điều 1, trẻ em là những người dưới 18 tuổi, trừ khi pháp luật quốc gia quy định khác. Như vậy, đây là một quy định mở, trong đó mức trần tuổi 18 được coi là mức tiêu chuẩn nhưng không phải cố định, bắt buộc với mọi quốc gia.

Quyền của trẻ em theo công ước của liên hợp quốc

Quyền của trẻ em theo công ước của liên hợp quốc
Về mặt sinh học, trẻ em là con người ở giữa giai đoạn từ khi sinh ra và tuổi dậy thì. Định nghĩa pháp lý về một "trẻ em" nói chung chỉ tới một đứa trẻ, còn được biết tới là một người chưa tới tuổi trưởng thành.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy trình chăm sóc thay thế đối với trẻ em.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy trình chăm sóc thay thế đối với trẻ em.
Chăm sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em rơi vào những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Lựa chọn cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế là khâu rất quan trọng để bảo đảm cho trẻ em có môi trường sống và phát triển tốt nhất.

Quy định về hoạt động chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quy định về hoạt động chăm sóc thay thế cho trẻ em
Chăm sóc thay thế cho trẻ em là một trong các hoạt động được Nhà nước và xã hội vô cùng quan tâm. Vậy hoạt động này được quy định như thế nào ? Công ty Luật Minh Khuê xin đưa ra một số quy định pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này để bạn đọc quan tâm theo dõi.

Tổng hợp câu hỏi về trẻ em theo quy định tại Luật trẻ em năm 2016

Tổng hợp câu hỏi về trẻ em theo quy định tại Luật trẻ em năm 2016
Luật trẻ em là văn bản pháp luật được ban hành nhằm quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.

Hỏi đáp về trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2020 (tiếp)

Hỏi đáp về trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2020 (tiếp)
Luật trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Bên cạnh các quy định về quyền, nghĩa vụ và bảo cệ quyền trẻ em còn là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.

Quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trước nguy cơ xâm hại của các loại tội phạm về tình dục

Quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trước nguy cơ xâm hại của các loại tội phạm về tình dục
Trẻ em là đối tượng chưa hoàn thiện về mặt thể chất và trí tuệ, được coi là đối tượng yếu thế trong xã hội luôn cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục đặc biệt. Trong đó mối nguy hại với trẻ em cần phải kể đến đó là tội phạm xam hại tình dục trẻ em. Vậy làm sao để bảo vệ trẻ em khỏi mối nguy hại này?