Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ trẻ em"

bảo vệ trẻ em | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ trẻ em.

Trẻ em là gì ? Người bao nhiêu tuổi thì được coi là trẻ em ?

Trẻ em là gì ? Người bao nhiêu tuổi thì được coi là trẻ em ?
Trong hệ thống pháp luật hiện hành có nhiều quy định về tuổi trẻ em. Tuy nhiên, có một số quy định không thống nhất, thậm chí cùng một tuổi nhưng ở văn bản này gọi là trẻ em, ở luật khác đã thành… người lớn, dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hành vi bạo hành trẻ em sẽ xử lý như thế nào theo luật hình sự?

Hành vi bạo hành trẻ em sẽ xử lý như thế nào theo luật hình sự?
Bạo lực gia đình trong đó liên quan đến bạo hành, ngược đãi trẻ em trong những năm qua có nhiều vụ việc hết sức thương tâm và gây phẫn nộ trong xã hội. Vậy, pháp luật quy định thế nào về xử lý hành vi bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Mẫu bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em 2022

Mẫu bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em 2022
Xâm hại tình dục trẻ em là một vấn đề nhức nhối và gây nhiều phẫn nộ trong thời gian gần đây. Để nâng cao hiểu biết của trẻ em về vấn đề này, Luật Minh Khuê sẽ cung cấp cho các bạn một số bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em hay và hiệu quả.

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, gọi số 111

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, gọi số 111
Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Dịch vụ công chịu sự quản lý của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thuộc Cục trẻ em được thành lập theo quy định của Luật trẻ em năm 2016.

Quy định về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng

Quy định về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng
Theo quy định tại Điều 30 Luật Trẻ em năm 2016, Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật;

Sách Cẩm nang công tác tham vấn học đường - Quy định pháp lý về hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội trong trường học

Sách Cẩm nang công tác tham vấn học đường - Quy định pháp lý về hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội trong trường học
Bài viết này, Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn "Cẩm nang công tác tham vấn học đường, những quy định pháp lý và biện pháp, kỹ năng phòng ngừa, xử lý vi phạm về hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình, xã hội và môi trường mạng".

Bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực

Bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực
Trẻ em cần được cảm thấy an toàn tại gia đình, trong nhà trường và trong cộng đồng của mình. Tuy nhiên, kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở Việt Nam với 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 cho biết đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình.

Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột khác

Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột khác
Bắt cóc và buôn bán trẻ em cũng là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất các quyền của con người nói chung và quyền của trẻ em nói riêng. Điều 35 khẳng định: trẻ em có quyền được Nhà nước bảo vệ chống bắt cóc

Bảo vệ trẻ em bị mất môi trường gia đình

Bảo vệ trẻ em bị mất môi trường gia đình
Điều 20 yêu cầu các nhà nước dành sự bảo vệ và trợ giúp đặc biệt cho những trẻ em bị mất môi trường gia đình (tạm thời hay vĩnh viễn) hoặc vẫn còn cha mẹ nhưng cần được tách khỏi gia đình vì lợi ích tốt nhất của các em đó, bằng cách cung cấp cho trẻ sự chăm sóc thay thế.