Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định bầu cử"

quy định bầu cử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định bầu cử.

Trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?

Trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?
Luật Trưng cầu ý dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?

Vai trò của các Đảng phái trong tổ chức, hoạt động Bộ máy nhà nước và trong bầu cử ?

Vai trò của các Đảng phái trong tổ chức, hoạt động Bộ máy nhà nước và trong bầu cử ?
Trong đời sống chính trị hiện nay của nhà nước tư sản, hoạt động của các đảng phái chính trị đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động của đảng phái đôi khi đã làm cho các cơ quan nhà nước hoạt động không theo đúng tinh thần của pháp luật và làm cho pháp luật nhiều khi trở thành hình thức.

Thành lập đơn vị bầu cử và xác định ngày bầu cử?

Thành lập đơn vị bầu cử và xác định ngày bầu cử?
Cuộc bầu cử là một trong những hình thức hoạt động xã hội - chính trị quan trọng của công dân của mọi nước trên thế giới. Bầu cử thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, giới tính v.v...

Tìm hiểu về quá trình lập danh sách cử tri theo quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành??

Tìm hiểu về quá trình lập danh sách cử tri theo quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành??
Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi tên là Văn Hưng, ở Ninh Bình. Tôi có một thắc mắc gửi đến công ty như sau: Hãy cho tôi biết về tiến trình lập danh sách cử tri và việc xác định ngày bầu cử và việc bỏ phiếu như thế nào cho đúng quy định? Mong giải đáp, cảm ơn nhiều.

Chế độ bầu cử đa số và phân loại chế độ bầu cử đa số?

Chế độ bầu cử đa số và phân loại chế độ bầu cử đa số?
Theo nghĩa hẹp chế độ bầu cử được hiểu là phương pháp phân ghế đại biểu giữa các ứng cử viên dựa trên kết quả bỏ phiếu của cử tri. Có hai phương pháp cơ bản là phương pháp đa số (chế độ bầu cử đa số) và phương pháp tỷ lệ (chế độ bầu cử tỷ lệ).

Một số vấn đề cơ bản về hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Một số vấn đề cơ bản về hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Những điều cần biết về chế độ bầu cử tại Việt Nam?

Những điều cần biết về chế độ bầu cử tại Việt Nam?
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vậy, Công dân Việt Nam cần phải có những hiểu biết như thế nào về chế độ bầu cử và nguyên tắc bầu cử theo quy định của pháp luật?

Quy trình ứng cử đại biểu Quốc hội như thế nào?

Quy trình ứng cử đại biểu Quốc hội như thế nào?
Theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội 2014, sửa đổi 2020 và Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện để đảng viên tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.

Kỹ năng nói và kỹ năng lắng nghe- khi bầu cử hội đồng nhân dân, các đại biểu cần có

Kỹ năng nói và kỹ năng lắng nghe-  khi bầu cử hội đồng nhân dân, các đại biểu cần có
Sắp tới bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.Vậy, các đại biểu nhân dân cần có những kỹ năng nói và lắng nghe thế nào?

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc
Nhà nước ta tổ chức theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước. Các cơ quan nhà nước phải trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước, nhận nhiệm vụ và quyền hạn từ cơ quan quyền lực nhà nước phân công và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này.

Phân tích các nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam theo quy định pháp luật ?

Phân tích các nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam theo quy định pháp luật ?
Các nguyên tắc bầu cử được hiểu là những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên xuốt việc tiến hành bầu cử trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. Các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo đó là quy phạm gốc để thiết kế toàn bộ chế định bầu cử và chi phối nội dung của các quy phạm cụ thể trong lĩnh vực bầu cử.