quy định bầu cử

quy định bầu cử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định bầu cử.

Ai quyết định bầu cử Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam?

Ai quyết định bầu cử Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam?
Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai quyết định bầu cử Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam?

Sách Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở (TS. Nguyễn Tác Lũy)

Sách Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở (TS. Nguyễn Tác Lũy)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở" do TS. Nguyễn Tác Lũy biên soạn cung cấp tới bạn đọc nội dung khái quát lý luận về bầu cử nói chung và khảo sát thực tiễn công tác bầu cử đưa ra đánh giá.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” chính thức được mở thi trực tuyến trên đường link http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn. Sau đây Luật Minh Khuê xin khái quát cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử và gợi ý đáp án, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Quy trình bầu chọn Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam

Quy trình bầu chọn Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam
Hội Sinh lý học Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sinh lý học và lĩnh vực thăm dò chức năng có liên quan đến sinh lý học theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy trình bầu chọn Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam hiện nay như thế nào?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng