Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định bầu cử"

quy định bầu cử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định bầu cử.

Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền - PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm

Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền - PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền" do PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) làm biên soạn, trình bày những nội dung cơ bản của môn học Bầu cử trong nhà nước pháp quyền.

Sách Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở (TS. Nguyễn Tác Lũy)

Sách Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở (TS. Nguyễn Tác Lũy)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở" do TS. Nguyễn Tác Lũy biên soạn cung cấp tới bạn đọc nội dung khái quát lý luận về bầu cử nói chung và khảo sát thực tiễn công tác bầu cử đưa ra đánh giá.