Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản vi phạm hành chính"

biên bản vi phạm hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản vi phạm hành chính.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 01) Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 và giải đáp một số vướng mắc của người dân liên quan đến việc lập biên bản hoặc xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:

Mẫu biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 01)

Mẫu biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 01)
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Vậy, biên bản vi phạm hành chính được quy định ra sao?