Luật sư tư vấn về chủ đề "biên giới quốc gia"

biên giới quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên giới quốc gia.

Biên giới quốc gia là gì? Cách xác định biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia là gì? Cách xác định biên giới quốc gia
Ranh giới xác định lãnh thổ của quốc gia. Biên giới quốc gia gồm biên giới trên bộ, biên giới trên biển (nếu đó là quốc gia có biển), biên giới vùng trời và biên giới lòng đất. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia, cụ thể:

Lãnh thổ quốc gia là gì ? Các bộ phận của lãnh thổ quốc gia

Lãnh thổ quốc gia là gì ? Các bộ phận của lãnh thổ quốc gia
Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia. Lãnh thổ quốc gia là khái niệm có nguồn gốc từ thuật ngữ “lãnh thổ” trong tiếng Latinh là “Terra” - có nghĩa là đất, trái đất.

Chế độ pháp lý biên giới quốc gia trong luật quốc tế ?

Chế độ pháp lý biên giới quốc gia trong luật quốc tế ?
Chế độ pháp lý biên giới của một quốc gia là do pháp luật ttong nước và do các điều ước quốc tế về biên giới mà quốc gia đó ký kết với các nước láng giềng có chung đường biên giới quy định. Các điều ước về biên giới bao giờ cũng là những điều ước vô thời hạn.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2023
Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi". Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bào về Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ giúp bạn tìm hiểu Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi. Kính mời quý bạn đọc theo dõi.