Luật sư tư vấn về chủ đề "biệt phái"

biệt phái | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biệt phái.

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức
Biệt phái công chức là cử công chức thuộc quyền quản lí cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức đến làm việc có thời hạn ở cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ. Bài viết phân tích khái niệm biệt phái công chức và quy định sử dụng cán bộ công chức theo luật.

Có thể biệt phái công chức cấp xã lên huyện không ?

Có thể biệt phái công chức cấp xã lên huyện không ?
Kính chào Luật sư, do một số cơ quan chuyên môn cấp huyện hiện đang đang thiếu cán bộ làm việc, chúng tôi muốn điều động một số công chức cấp xã cùng nhiệm vụ chuyên môn lên công tác theo diện biệt phái công chức. Việc quyết định cử biệt phái như vậy có đúng quy định không, căn cứ vào văn bản nào ? Rất mong Luật sư tư vấn giúp. Trân trọng cám ơn !

Biệt phái cán bộ, công chức ?

Biệt phái cán bộ, công chức ?
Tôi là giám đốc TTYT 1 huyện, trong ban giám đốc có 1 chị PGĐ nhà rất xa nơi cơ quan đóng. Hiện tại tôi muốn biệt phái ( phân công) chị về quản lý cụm xã phía trong gần nhà chị thì ai có quyền ban hành quyết định

Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ

Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ
Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ: ông Đào Huy Du, Trợ lý Văn phòng Cơ quan thường trực Nghị quyết 27, Cục Tham mưu – Kế hoạch, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng, đến công tác theo chế độ biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ - Văn phòng Chính phủ từ ngày 20 tháng 01 năm 2010; nhiệm vụ cụ thể của ông Đào Huy Du do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phân công.

Biệt phái công chức xã lên huyện ?

Biệt phái công chức xã lên huyện ?
Chào luật sư, em là công chức xã được hưởng phụ cấp khu vực 70% mới vừa hết tập sự được mấy tháng nhưng phòng chuyên môn cấp huyện thiếu người làm nên biên chế nên huyện quyết định biệt phái em lên phòng làm. Trog quyết định không ghi rõ thời gian chỉ ghi là không quá 3 năm. Khi em lên thì phía huyện nói lương và phụ cấp em đều được giữ nguyên vì em vẫn là thuộc biên chế công chức xã.

Hỏi về quyết định biệt phái viên chức ?

Hỏi về quyết định biệt phái viên chức ?
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê Để hiểu thêm về Luật Viên chức, tôi xin hỏi Quý Công ty như sau: Cơ quan tôi gồm có 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc. Trong đơn vị trực thuộc thì có 13 bộ phận. Lãnh đạo cơ quan đã có quyết định biệt phái viên chức từ bộ phận của đơn vị trực thuộc sang phòng chuyên môn.

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BNG-BNV của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BNG-BNV của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BNG-BNV của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định 1684/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế mẫu số 03 tại quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm

Quyết định 1684/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế mẫu số 03 tại quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm