Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bỏ phiếu"

bỏ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bỏ phiếu.

Có được bỏ phiếu thay được không ?

Có được bỏ phiếu thay được không ?
Xin hỏi luật sư việc bỏ phiếu bầu cử có được phép bỏ phiếu thay cho người vắng mặt hay không. Tôi thấy ở thôn xóm tôi có những người đi bỏ phiếu có họ hàng thân thuộc với người được ứng cử, cầm một lúc hai hoặc ba lá phiếu bỏ vào thùng phiếu. Tôi có hỏi thì họ trả lời là bố có quyền bỏ phiếu thay cho con. Xin hỏi luật sư về vấn đề này luật pháp có quy định gì không? Cảm ơn!