Luật sư tư vấn về chủ đề "cách tính lãi suất"

cách tính lãi suất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách tính lãi suất.

Cách tính lãi vay và trả nợ gốc mỗi tháng như thế nào ? Quy định thời hạn tính lãi suất của Ngân hàng ?

Cách tính lãi vay và trả nợ gốc mỗi tháng như thế nào ? Quy định thời hạn tính lãi suất của Ngân hàng ?
Không trả tiền lãi tính thêm có được không ? Quy định thời hạn tính lãi suất của Ngân hàng ? Tư vấn về xác định lãi suất cho vay vượt quá mức lãi suất cơ bản ? Tư vấn về thời hạn khởi kiện đòi lại tiền cho vay ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tại sao các công ty tài chính có thể cho vay lãi suất cao?

Tại sao các công ty tài chính có thể cho vay lãi suất cao?
Hiện nay, các công ty tài chính đều cho vay với lãi suất cao. Điều đó có vi phạm pháp luật không và tại sao các công ty tài chính có thể cho vay lãi suất cao? Trong bài viết này Luật Minh Khuê phân tích các vấn đề liên quan đến lãi suất của công ty tài chính dưới góc nhìn pháp lý:

Cách tính lãi suất mới của ngân hàng áp dụng hiện nay ?

Cách tính lãi suất mới của ngân hàng áp dụng hiện nay ?
Lãi suất mới của ngân hàng được quy định cụ thể như thế nào ? Văn bản nào quy định lãi suất của ngân hàng ? Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến lãi suất ngân hàng và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng nhanh, dễ hiểu nhất ?

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng nhanh, dễ hiểu nhất ?
Trong hợp đồng tín dụng, bên vay ngoài khoản tiền vốn gốc ban đầu, bao giờ cũng phải trả thêm một khoản tiền gọi là tiền lãi. Tỷ lệ phần trăm của tiền lãi so với tiền gốc ban đầu được gọi là lãi suất. Lãi suất được áp dụng trong các loại hợp đồng tín dụng để tính lãi tiền vay mà khách hàng vay phải trả cho tổ chức tín dụng cho vay. Luật Minh Khuê tư vấn công thức tính lãi suất vay ngân hàng nhanh, dễ hiểu nhất như sau:

Cách tính lãi suất gửi tiền tiết kiệm ngân hàng nhanh, dễ hiểu ?

Cách tính lãi suất gửi tiền tiết kiệm ngân hàng nhanh, dễ hiểu ?
Ngân hàng thương mại xây dựng cho mình một hệ thống lãi suất phù hợp với điều kiện huy động tiền gửi tiết kiệm và cho vay của mỗi ngân hàng, với những mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào thời hạn, mức độ rủi ro cao hay thấp của các khoản huy động và cho vay, mức độ tín nhiệm của mỗi ngân hàng đối với khách hàng của mình. Cùng với đó là các vấn đề về cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cũng là vấn đề được lưu tâm khi mỗi khách hàng tìm đến các ngân hàng để lựa chọn sử dụng các sản phẩm gửi tiết kiệm