Luật sư tư vấn về chủ đề "công dân việt nam"

công dân việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công dân việt nam.

Bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế?

Bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế?
Đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động được hiểu là hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hay xuất khẩu lao động. Theo mục giải thích từ ngữ của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì...

Di chúc của một số đối tượng đặc biệt như quân nhân, người bị tạm giam, công dân Việt Nam ở nước ngoài

Di chúc của một số đối tượng đặc biệt như quân nhân, người bị tạm giam, công dân Việt Nam ở nước ngoài
Trong nhiều trường hợp cá nhân có nhu cầu lập di chúc nhưng đang trong những hoàn cảnh đặc biệt nên không thể lập di chúc có chứng nhận hoặc chứng thực được. Do đó, Bộ luật dân sự có quy định một số trường hợp di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực