Luật sư tư vấn về chủ đề "cựu chiến binh"

cựu chiến binh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cựu chiến binh.

Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?
Số lượng hội cựu chiến binh (CCB) tại Việt Nam khá cao và việc giải quyết chế độ tử tuất cho đối tượng người có công luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Luật sư tư vấn và giải đáp một số câu hỏi về chế độ tử tuất cho thương bệnh binh:

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bố tôi tham gia nhập ngũ sau 1975, đã được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Bây giờ bố tôi muốn kết nạp cựu chiến binh nhưng lại không còn một loại giấy tờ gì còn liên quan.

Sách Cẩm nang công tác dành cho Hội cựu chiến binh - Các văn kiện và danh sách Ban chấp hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh lần thứ VI

Sách Cẩm nang công tác dành cho Hội cựu chiến binh - Các văn kiện và danh sách Ban chấp hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh lần thứ VI
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Cẩm nang công tác dành cho Hội cựu chiến binh - Các văn kiện và danh sách Ban chấp hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022" do tác giả Hữu Đại hệ thống.

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam
Cựu chiến binh Việt Nam là những người đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng thành lập, tổ chức và lãnh đạo; được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thông tư 05/1998/TTLT-TCCP-CCB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội CCBVN về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 05/1998/TTLT-TCCP-CCB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội CCBVN về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BAN TCCB CHÍNH PHỦ, BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI CCBVN SỐ 05/1998/TTLT-TCCP-CCB NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP,DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chế độ chính sách đối với cựu chiến binh thôi làm công tác hội?

Chế độ chính sách đối với cựu chiến binh thôi làm công tác hội?
Kính chào luật Minh Khuê. Cháu xin hỏi chế độ chính sách đối với cựu chiến binh thôi làm công tác hội. Cụ thể như sau: Bác D sinh năm 1941, bác là bộ đội chống Mỹ cấp bậc Trung Tá, bác đã nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác Hội cựu chiến binh(CCB) cấp xã năm 2003 - đến 1/2005 là Phó Chủ tịch CCB huyện.