Luật sư tư vấn về chủ đề "cựu chiến binh"

cựu chiến binh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cựu chiến binh.

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bố tôi tham gia nhập ngũ sau 1975, đã được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Bây giờ bố tôi muốn kết nạp cựu chiến binh nhưng lại không còn một loại giấy tờ gì còn liên quan.

Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?
Số lượng hội cựu chiến binh (CCB) tại Việt Nam khá cao và việc giải quyết chế độ tử tuất cho đối tượng người có công luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Luật sư tư vấn và giải đáp một số câu hỏi về chế độ tử tuất cho thương bệnh binh:

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam
Cựu chiến binh Việt Nam là những người đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng thành lập, tổ chức và lãnh đạo; được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook