Luat Minh Khue

cựu chiến binh

cựu chiến binh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cựu chiến binh

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?

Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bố tôi tham gia nhập ngũ sau 1975, đã được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Bây giờ bố tôi muốn kết nạp cựu chiến binh nhưng lại không còn một loại giấy tờ gì còn liên quan.

Tư vấn về chế độ tử tuất cựu chiến binh ?

Tư vấn về chế độ tử tuất cựu chiến binh ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bố tôi sinh năm 1928,ông có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp là 6 năm từ tháng 3/1952 đến tháng 12/1957 thì phục viên về quê làm ruộng.

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam

Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam
Cựu chiến binh Việt Nam là những người đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng thành lập, tổ chức và lãnh đạo; được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc