1. Trả lời thắc mắc về cách tính trợ cấp tử tuất một lần với đối tượng là cựu chiến binh ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bác tôi là quân nhân về hưu. Bác tôi chiến đấu ở chiến trường Lào nên sau khi về bác tôi được nghỉ hưu sớm hơn 10 năm. Bác tôi nghỉ hưu từ 1989 cho đến ngày 10/11/2018 thì bác tôi mất. Mức lương hưu của bác tôi là 7.000.000 đồng. Vậy tôi xin hỏi mức trợ cấp tử tuất một lần là bao nhiêu? Theo như tôi tính được là 719.000.000 đồng có đúng không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.L

Trả lời thắc mắc về cách tính trợ cấp tử tuất 1 lần với đối tượng là cựu chiến binh ?

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Bác bạn là quân nhân (đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) đang hưởng lương hưu thì mất. Như vậy, thân nhân của bác bạn sẽ được nhận các khoản bao gồm:

- Trợ cấp mai táng theo Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 với mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bác bạn mất. Hiện hành thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Chính vì vậy, trong trường hợp này của bố bạn sẽ được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí là 14.900.000 đồng.

- Trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 67 và Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 hoặc trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 và Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bác bạn hưởng lương hưu từ năm 1989 đến tháng 11 năm 2018 thì mất, được khoảng 29 năm, tạm tính tương ứng với 348 tháng lương. Như vậy, hai tháng đầu tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng, 348 tháng sau mỗi tháng giảm đi 0,5 tháng lương nghĩa là 310 tháng đó sẽ bị giảm đi 174 tháng lương. Tuy nhiên, mức tối thiểu bác bạn vẫn được hưởng là 03 tháng lương hưu đang hưởng, tức là 3 x 7.000.000 đồng = 21.000.000 đồng.

Bạn tính ra con số 719.000.000 đồng là chưa chính xác.

Như vậy, bác bạn mất thì thân nhân của bác bạn được nhận tất cả là 13.900.000 + 21.000.000 = 34.900.000 đồng.

>> Tham khảo ngay: Chế độ tử tuất được quy định như thế nào theo luật mới nhất?

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

2. Tư vấn về thủ tục lĩnh tiền chế độ tử tuất 1 lần?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bố tôi đã mất nhưng hiện bố tôi vẫn còn mẹ vợ. Khi làm chế độ tử tuất cho bố tôi, tôi muốn làm thủ tục lĩnh chế độ tử tuất một lần mà không nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng cho mẹ vợ của bố tôi có được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn về thủ tục lĩnh tiền chế độ tử tuất 1 lần ?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần:

"3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;"

Thứ nhất, nếu thân nhân của bố bạn thuộc đối tượng được hưởng trở cấp tuất hàng tháng thì những người này sẽ không được hưởng trợ cấp tuất một lần khi thân nhân là con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Lúc này, bạn không thể làm thủ tục lĩnh trợ cấp tuất một lần.

Thứ hai, thân nhân của bố bạn thuộc đối tượng được hưởng trở cấp tuất hàng tháng nhưng những người này có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần và không thuộc trường hợp trên thì bạn có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

>> Tham khảo thêm: Thủ tục hưởng chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội

>> Xem thêm:  Hồ sơ và mức hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật

3. Tư vấn về thủ tục xin nhận chế độ tử tuất một lần ?

Chồng tôi là quân nhân chuyên nghiệp 22 năm. Chồng tôi đã mất. Hiện tôi có con tôi được 5 tuổi. Gia đình tôi đủ điều kiện nhận tiền tử tuất hàng tháng. Nhưng do gia đình tôi muốn nhận chế độ bảo hiểm tử tuất một lần có được không? Xin cho biết các quy định cụ thể? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.B.P

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi thân nhân của chồng bạn thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần thì có thề được hưởng trợ cấp một lần. Tuy nhiên, thân nhân của chồng bạn là con hiện nay được 5 tuổi thuộc trường hợp loại trừ của khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nên con bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chứ không được hưởng trợ cấp tuất một lần.

>> Xem thêm: Tư vấn về chế độ tử tuất mới nhất theo quy định của pháp luật ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

4. Quy định của pháp luật về chế độ tử tuất ?

Tử tuất là chế độ hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động không may bị mất sau khi đã đóng tiền bảo hiểm xã hội được một thời gian dài. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể về tử tuất:

Quy định của pháp luật về chế độ tử tuất ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời các câu hỏi:

Thưa luật sư. Cha tôi lúc mất còn mấy tháng nữa là được 50 năm tuổi Đảng. Vậy có được hưởng tiền tử tuất 50 tuổi Đảng không? Chân thành cảm ơn!

Cha bạn còn mấy tháng nữa là đựơc 50 năm tuổi Đảng. Như vậy, nếu cha bạn đã đóng bảo hiểm xã hội và đáp ứng được các yêu cầu sau thì gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và tiền tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định 66, 67, 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bạn có thể tham khảo bải viết: Chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để biết thêm chi tiết.

Bố tôi mất năm 2013, lúc đấy mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi. Nhưng lúc đó công ty bố tôi do nợ bảo hiểm nên chưa thanh toán tử tuất. Đến năm 2016, công ty tiến hành thanh toán tử tuất, hiện giờ mẹ tôi đã 56 tuổi và không có bất kỳ trợ cấp nào, vậy liệu mẹ tôi có thể nhận được tiền tử tuất của bố tôi theo tháng được không hay chỉ có thể được thanh toán một lần? Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì:

"1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Bố bạn mất từ năm 2013 nên đáng lẽ chế độ tử tuất của bố bạn phải được thực hiện theo quy đinh tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (Văn bản có hiệu lực đang áp dụng hiện hành là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2016). Tuy nhiên, vì lý do công ty bố bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội nên chế độ tử tuất cho bố bạn được thực hiện chậm lại, dẫn đền việc ảnh hưởng đển quyền lợi của bố bạn. Như vậy, trong trường hợp này gia đình bạn vẫn phải giải trình lý do làm hồ sơ hưởng chế độ này chậm so với quy định của pháp luật.

Vì Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có hiệu lực và thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 nên chế độ tử tuất đối với bố bạn sẽ được thực hiện theo quy định của Luật mới. Song, tại thời điểm hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không thực hiện giải quyết các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định vì quy định này đã được bãi bỏ theo Điều 92 Luật an, toàn vệ sinh lao động năm 2015.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho bố bạn thì gia đình bạn có quyền nộp đơn Khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở chính để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Tôi có cháu ruột đã lấy vợ được hơn 01 năm, nhưng chưa có nhà ở riêng, đang thuê nhà trọ để ở. Nhưng cháu tôi bị tai nạn mất (chồng), đơn vị tổ chức đưa thi hài về quê an táng, và thờ cúng ngay tại nhà bố mẹ đẻ của cháu. Khi mất thì vợ mới có thai được hơn 03 tháng, xe máy của cháu có trước khi hôn nhân thì đã rõ. Cho hỏi: tiền lương của cháu tại đơn vị và tiền tử tuất theo chế độ thì ai có quyền nhận và thụ hưởng? Bố mẹ cháu có quyền được hưởng gì không? Vì hiện tại bố mẹ cháu đang lo toàn bộ việc thờ cúng cho cháu, vợ của cháu đã nhận hết tiền lương tại đơn vị mà không thông báo cho gia đình bố mẹ chồng biết, mong cho lời tư vấn cho gia đình. Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 67 khoản 1,2,3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trường hợp bạn hỏi nếu như bố mẹ của anh đó đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 2 điểm c,d và khoản 3 Điều 67 thì bố mẹ của cháu bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Vì bạn không nói rõ trường hợp của bố mẹ cháu bạn nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể là bố mẹ cháu bạn có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không. Vì vậy bạn hãy căn cứ xem đã đủ điều kiện theo quy định trên chưa để xác định trong trường hợp này.

Kính nhờ Luật sư giải đáp giúp em trường hợp như sau: Công ty em đóng BHXH cho bà Nhung đến thời điểm người này sinh con là đủ 6 tháng (từ tháng 05/2015-10/2015), trong đó có 2 tháng Công ty em chỉ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tháng 9 &10). Do Công ty được UBND tỉnh cho phép tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất có thời hạn. Đến khi Công ty em giải quyết chế độ thai sản cho bà Nhung thì được cơ quan BHXH địa phương thông báo không giải quyết được vì chưa đóng đủ BHXH 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Em có phản hồi nhưng nhận được câu trả lời là căn cứ Luật BHXH để thực hiện. Kính nhờ Luật sư tư vấn sớm giúp em. Trân trọng cảm ơn.

Căn cứ Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hướng dẫn chi tiết cụ thể tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có thẩm quyền cho phép được tạm ngừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sau thời gian được tạm ngừng thì người sử dụng lao động và người lao động phải có trách nhiệm đóng bù cho cơ quan bảo hiểm. Trường hợp này bạn có quyền yêu cầu ủy bạn nhân dân tỉnh bạn phải có trách nhiệm vì đã ban hành quyết định không đúng quy định của pháp luật và gây ảnh hưởng cho công ty bạn.

Như vậy, trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi của người lao động thì bạn có thể làm hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Chồng tôi làm công nhân tham gia đóng BHXH 31 năm do sức khỏe yếu xin nghỉ hưu từ năm 2007, do bệnh tật nhiều đến thời gian vừa qua mất. Bản thân tôi là giáo viên nghỉ hưu có 3 người con trai. Hai người con lớn có gia đình. Ông bà nội mất, bà ngoại mất, ông ngoại còn sống và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu. Nay tôi kính mong các luật sư cho tôi được biết chế độ tử tuất một lần của chồng tôi được hưởng thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần thì khi chồng bạn mất, thân nhân của chồng bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần trong các trường hợp sau:

"1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế."

Chồng bạn thuộc trường hợp đang hưởng lương hưu rồi mất thì theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần của thân nhân được hưởng được xác định như sau: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Xin hỏi luật sư. Bố em là viên chức nghỉ hưu, và bị bệnh nên mất năm 65 tuổi. Còn mẹ thì không có việc làm, không có lương hay bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào khác. Tại thời điểm bố mất thì mẹ mới 54 tuổi. Và em nghe nói mẹ sẽ không được hưởng tiền tuất hàng tháng. Sau mấy tháng gia đình được giải quyết một số tiền mai táng phí và tiền lương của bố được hỗ trợ trong mấy tháng. Xin hỏi luật sư: mẹ em có được hưởng khoản trợ cấp hay tiền tuất tử gì nữa không? Hiện tại bố em đã mất 6 năm rồi, và mẹ em bây gìơ đã 60 tuổi thì có được quyền hưởng chế độ nào của bố em nữa không. Xin luật sư gửi thư phản hồi sớm. Vì em nghe mọi người nói lẽ ra mẹ em phải được hưởng các chế độ nhà nước từ lâu trời. Cảm ơn luật sư nhiều.

Căn cứ theo Mục 5 Chương III Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng như theo thông tin bạn cung cấp thì bố đã mất được 6 năm nay rồi nên theo quy định của pháp luật mẹ anh đã phải được hưởng chế độ trợ cấp mai táng theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Tuy nhiên, nếu bây giờ gia đình bạn mới làm hồ sơ hưởng chế độ tử tử tuất thì mẹ bạn sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng hoặc tuất một lần vì đã quá thời hạn giải quyết chế độ tử tuất theo Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 là 90 ngày kể từ ngày bố bạn mất.

Xin vui lòng cho tôi hỏi: ba tôi lãnh lương hưu từ năm 2000, ngày 05/04/2016 ba tôi mất, mẹ tôi đang lãnh lương hưu 2.700.000 đồng/ tháng. Vậy mẹ tôi được nhận tiền tuất hàng tháng hay một lần và số tiền là bao nhiêu? Xin cảm ơn.

Trong trường hợp này thì thân nhân của ba bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp mai táng theo quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Còn về việc bạn hỏi mẹ bạn được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng hay trợ cấp tuất một lần. Thì trước hết phải căn cứ vào mẹ bạn có đủ điều kiện về tuổi để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng không? Và nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng thì mẹ bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Tuy nhiên cũng cần phải có điều kiện. Vì bạn không nói rõ tuổi của mẹ mình nên bạn hãy căn cứ vào quy định dưới đây để xác đinh mẹ bạn thuộc trường hợp nào. Bạn có thể tham khảo Mục 5 Chương III Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 để biết thêm chi tiết về quy định chế độ tử tuất.

Bố tôi ông Phạm Xuân Trúc, đội 1 Đồng Hiền - Công Thành - Yên Thành - Nghệ An là bộ đội hưu trí năm 1993 đến năm 2002 ông mất. Gia đình tôi có các đối tượng sau: Ba em chưa đủ 18 tuổi đang đi học. Bà nội, bà ngoại trên 70 tuổi, mẹ tôi 44 tuổi, tôi đang học đại học. Xin hỏi các đối tượng trên thì những ai được hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng và mẹ tôi năm nay đã quá tuổi có được hưởng chế độ tuất hay không nếu được thì phải làm hồ sơ như thế nào? Xin cảm ơn!

=> Bạn cso thể áp dụng ương tự các trường hợp trên.

5. Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất

Ba tôi mất cách đây hơn 01 tháng, tôi có làm thủ tục giấy tờ liên quan để nhận tiền tuất và tiền mai táng phí cho ba tôi. Nhưng kể từ khi nộp hồ sơ (ngày 09/03/2018) lên bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mà tới nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền mai táng và tiền tuất theo quy định.Tôi muốn hỏi: thủ tục giải quyết hồ sơ như trên mất bao nhiêu thời gian? Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì:

"2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, thì theo quy định trên trong khoảng thời gian trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy bạn hãy căn cứ vào khoảng thời gian trên nếu họ giải quyết không đúng thời hạn thì bạn có thể khiếu nại cơ quan bảo hiểm xã hội. Bạn nộp hồ sơ từ ngày 09/03/2018 và họ cũng không thông báo hay trả lời bằng văn bản thì bạn hoàn toàn có quyền Khiếu nại tới Giám đốc phòng Lao động, Thương binh và xã hội để yêu cầu xử lý hành vi vi phạm của các cán bộ, nhân viên. Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chậm bạn có thể yêu cầu họ bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?