1. Trả lời thắc mắc về cách tính trợ cấp tử tuất một lần với đối tượng là cựu chiến binh ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bác tôi là quân nhân về hưu. Bác tôi chiến đấu ở chiến trường Lào nên sau khi về bác tôi được nghỉ hưu sớm hơn 10 năm. Bác tôi nghỉ hưu từ 1989 cho đến ngày 10/11/2018 thì bác tôi mất. Mức lương hưu của bác tôi là 7.000.000 đồng. Vậy tôi xin hỏi mức trợ cấp tử tuất một lần là bao nhiêu? Theo như tôi tính được là 719.000.000 đồng có đúng không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.L

Trả lời thắc mắc về cách tính trợ cấp tử tuất 1 lần với đối tượng là cựu chiến binh ?

>> Xem thêm:  Thủ tục hưởng chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Bác bạn là quân nhân (đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) đang hưởng lương hưu thì mất. Như vậy, thân nhân của bác bạn sẽ được nhận các khoản bao gồm:

- Trợ cấp mai táng theo Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 với mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bác bạn mất. Hiện hành thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Chính vì vậy, trong trường hợp này của bố bạn sẽ được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí là 14.900.000 đồng.

- Trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 67 và Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 hoặc trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 và Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bác bạn hưởng lương hưu từ năm 1989 đến tháng 11 năm 2018 thì mất, được khoảng 29 năm, tạm tính tương ứng với 348 tháng lương. Như vậy, hai tháng đầu tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng, 348 tháng sau mỗi tháng giảm đi 0,5 tháng lương nghĩa là 310 tháng đó sẽ bị giảm đi 174 tháng lương. Tuy nhiên, mức tối thiểu bác bạn vẫn được hưởng là 03 tháng lương hưu đang hưởng, tức là 3 x 7.000.000 đồng = 21.000.000 đồng.

Bạn tính ra con số 719.000.000 đồng là chưa chính xác.

Như vậy, bác bạn mất thì thân nhân của bác bạn được nhận tất cả là 13.900.000 + 21.000.000 = 34.900.000 đồng.

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mà mất thì sẽ được tiền tử tuất như thế nào ?

>> Tham khảo ngay: Chế độ tử tuất được quy định như thế nào theo luật mới nhất?

2. Tư vấn về thủ tục lĩnh tiền chế độ tử tuất 1 lần?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bố tôi đã mất nhưng hiện bố tôi vẫn còn mẹ vợ. Khi làm chế độ tử tuất cho bố tôi, tôi muốn làm thủ tục lĩnh chế độ tử tuất một lần mà không nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng cho mẹ vợ của bố tôi có được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn về thủ tục lĩnh tiền chế độ tử tuất 1 lần ?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần:

"3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;"

Thứ nhất, nếu thân nhân của bố bạn thuộc đối tượng được hưởng trở cấp tuất hàng tháng thì những người này sẽ không được hưởng trợ cấp tuất một lần khi thân nhân là con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Lúc này, bạn không thể làm thủ tục lĩnh trợ cấp tuất một lần.

Thứ hai, thân nhân của bố bạn thuộc đối tượng được hưởng trở cấp tuất hàng tháng nhưng những người này có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần và không thuộc trường hợp trên thì bạn có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

>> Tham khảo thêm: Thủ tục hưởng chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội

3. Tư vấn về thủ tục xin nhận chế độ tử tuất một lần?

Chồng tôi là quân nhân chuyên nghiệp 22 năm. Chồng tôi đã mất. Hiện tôi có con tôi được 5 tuổi. Gia đình tôi đủ điều kiện nhận tiền tử tuất hàng tháng. Nhưng do gia đình tôi muốn nhận chế độ bảo hiểm tử tuất một lần có được không? Xin cho biết các quy định cụ thể? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.B.P

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi thân nhân của chồng bạn thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần thì có thề được hưởng trợ cấp một lần. Tuy nhiên, thân nhân của chồng bạn là con hiện nay được 5 tuổi thuộc trường hợp loại trừ của khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nên con bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chứ không được hưởng trợ cấp tuất một lần.

>> Xem thêm: Tư vấn về chế độ tử tuất mới nhất theo quy định của pháp luật ?

4. Quy định của pháp luật về chế độ tử tuất ?

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về cựu chiến binh Việt Nam

Tử tuất là chế độ hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động không may bị mất sau khi đã đóng tiền bảo hiểm xã hội được một thời gian dài. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể về tử tuất:

Thưa luật sư. Cha tôi lúc mất còn mấy tháng nữa là được 50 năm tuổi Đảng. Vậy có được hưởng tiền tử tuất 50 tuổi Đảng không? Chân thành cảm ơn!

Quy định của pháp luật về chế độ tử tuất ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cha bạn còn mấy tháng nữa là đựơc 50 năm tuổi Đảng. Như vậy, nếu cha bạn đã đóng bảo hiểm xã hội và đáp ứng được các yêu cầu sau thì gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và tiền tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định 66, 67, 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bạn có thể tham khảo bải viết: Chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để biết thêm chi tiết.

Bố tôi mất năm 2013, lúc đấy mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi. Nhưng lúc đó công ty bố tôi do nợ bảo hiểm nên chưa thanh toán tử tuất. Đến năm 2016, công ty tiến hành thanh toán tử tuất, hiện giờ mẹ tôi đã 56 tuổi và không có bất kỳ trợ cấp nào, vậy liệu mẹ tôi có thể nhận được tiền tử tuất của bố tôi theo tháng được không hay chỉ có thể được thanh toán một lần? Xin cảm ơn!

>> Xem thêm:  Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Theo quy định tại Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì:

"1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Bố bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội nên chế độ tử tuất cho bố bạn được thực hiện chậm lại, dẫn đền việc ảnh hưởng đển quyền lợi của bố bạn. Như vậy, trong trường hợp này gia đình bạn vẫn phải giải trình lý do làm hồ sơ hưởng chế độ này chậm so với quy định của pháp luật.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực nên chế độ tử tuất đối với bố bạn sẽ được thực hiện theo quy định của Luật hiện hành. Song, tại thời điểm hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không thực hiện giải quyết các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định vì quy định này đã được bãi bỏ theo Điều 92 Luật an, toàn vệ sinh lao động năm 2015.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho bố bạn thì gia đình bạn có quyền nộp đơn Khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở chính để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

5. Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất

Ba tôi mất cách đây hơn 01 tháng, tôi có làm thủ tục giấy tờ liên quan để nhận tiền tuất và tiền mai táng phí cho ba tôi. Nhưng kể từ khi nộp hồ sơ (ngày 09/03/2018) lên bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mà tới nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền mai táng và tiền tuất theo quy định.Tôi muốn hỏi: thủ tục giải quyết hồ sơ như trên mất bao nhiêu thời gian? Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì:

"2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, thì theo quy định trên trong khoảng thời gian trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy bạn hãy căn cứ vào khoảng thời gian trên nếu họ giải quyết không đúng thời hạn thì bạn có thể khiếu nại cơ quan bảo hiểm xã hội. Bạn nộp hồ sơ từ ngày 09/03/2018 và họ cũng không thông báo hay trả lời bằng văn bản thì bạn hoàn toàn có quyền Khiếu nại tới Giám đốc phòng Lao động, Thương binh và xã hội để yêu cầu xử lý hành vi vi phạm của các cán bộ, nhân viên. Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chậm bạn có thể yêu cầu họ bồi thường theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cần giấy tờ gì để được kết nạp hội cựu chiến binh ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê