Luật sư tư vấn về chủ đề "đất lâm nghiệp"

đất lâm nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất lâm nghiệp.

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp" do TS. Bùi Kim Hiếu biên soạn. Cuốn giáo trình là học liệu phục vụ giảng dạy và học tập môn này tại Trường Đại học Đà Lạt.

Tư vấn miễn phí về đất lâm nghiệp ?

Tư vấn miễn phí về đất lâm nghiệp ?
Kính gửi Luật Minh Khuê, Em là Nguyễn Thị Liên ở Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, xin được Luật Minh Khuê tư vấn nội dung sau: Năm 1997 bố em được Lâm trường cho thuê khoán 4 ha đất lâm nghiệp để trồng cây ăn quả, thời hạn 40 năm, được cấp một quyển sổ có tên HỒ SƠ GIAO ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ, có các trang làm theo căn cứ khoản 1, điều 6 của Nghị định 01/CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ.

Tư vấn giao khoán đất lâm nghiệp ?

Tư vấn giao khoán đất lâm nghiệp ?
Xin luật sư tư vấn nội dung sau: Vì điều kiện ở vùng sâu vùng xa nên xin tư vấn miễn phí về đất lâm nghiệp.Vườn vải thiều của bố em được giao khoán đất trồng cây ăn quả từ 1997, theo Nghị định 01/CP như em đã trình bày. Đến nay có nguy cơ mất trắng, vì Công ty lâm nghiệp tuyên bố:"Theo quy định của pháp luật đến nay sổ giao đất của bố em không còn giá trị". Chẳng lẽ bố em được giao khoán đất đang còn thời hạn, đang duy trì vải thiều mà nay bị cướp trắng như vậy sao? Em mong sớm nhận được tư vấn của Luật Minh Khuê. Em trân trọng cám ơn.

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU VÀ CÂY NGUYÊN LIỆU TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020