Luật sư tư vấn về chủ đề "di dời mồ mả"

di dời mồ mả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di dời mồ mả.

Theo quy định của pháp luật khi xâm phạm thi thể, mồ mả thì phải bồi thường những khoản nào?

Theo quy định của pháp luật khi xâm phạm thi thể, mồ mả thì phải bồi thường những khoản nào?
Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể, mồ mả phải bồi thường thiệt hại. Thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể, mồ mả bị xâm phạm phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần

Đất đai có mồ mả giải quyết thế nào khi có tranh chấp ? Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Đất đai có mồ mả giải quyết thế nào khi có tranh chấp ? Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?
Hướng dẫn cách giải quyết tranh chấp mồ mả ? Tranh chấp về mồ mả thì ai giải quyết ? Cơ quan nào có thẩm giải quyết ? Có được tính gộp diện tích đất mồ mả cũ (đã di dời) vào quyền sử dụng đất của hộ gia đình ? Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook