EFTA

EFTA | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề EFTA.

Phân tích về mục đích và hoạt động của EFTA

Phân tích về mục đích và hoạt động của EFTA
Mục tiêu EFTA là phát triển phúc lợi và tiến bộ kinh tế của các Nhà nước Thành viên, góp phần phát triển hài hòa và mở rộng thương mại thế giới, dỡ bỏ từng bước các rào cản thương mại... Bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu về mục đích và hoạt động của EFTA.

Phát triển hội nhập Châu Âu và cơ cấu kinh tế của các nước EFTA

Phát triển hội nhập Châu Âu và cơ cấu kinh tế của các nước EFTA
Khi Anh và Đan Mạch rời bỏ EFTA vào năm 1972 để trở thành thành viên của EEC, điều cần thiết là phải duy trì thương mại tự do sẵn được thành lập trong khuôn khổ EFTA... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu về sự phát triển hội nhập Châu Âu (EFTA) và cơ cấu kinh tế của các nước EFTA ...

Cơ cấu của quy tắc xuất xứ theo quy định của EFTA

Cơ cấu của quy tắc xuất xứ theo quy định của EFTA
Tự do hóa thương mại quốc tế ngày càng phát triển, mở ra một không gian rộng lớn cho hàng hóa các quốc gia vươn ra thế giới dễ dàng hơn, vấn đề xuất xứ hàng hóa là một trong những nội dung quan trọng. Để minh họa quy tắc xuất xứ trong khu vực TMTD, cùng tìm hiểu về cơ cấu quy tắc xuất xứ trong EFTA.

Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA

Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA; Nội dung thương mại hàng hóa của Hiệp định EVFTA và IPA và Thương mại dịch vụ và đầu tư của Hiệp định EVFTA và IPA...

Phân tích khái quát nội dung của Công ước EFTA

Phân tích khái quát nội dung của Công ước EFTA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung của Công ước EFTA, như: thương mại hàng hóa; dịch vụ và đầu tư; quyền sở hữu trí tuệ; mua sắm chính phủ; rào cản kỹ thuật đối với thương mại....
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng