Luật sư tư vấn về chủ đề "hai thành viên trở lên"

hai thành viên trở lên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hai thành viên trở lên.

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?
Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn có phải nộp thuế hay không ? Hướng dẫn xác lập giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên ? và các vấn đề khác liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng vốn góp sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể:

Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân (số lượng thành viên không vượt quá 50 người). Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Quy định về phần góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về phần góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh"

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên?

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên?
Hội đồng thành viên có quyền: quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định tổ chức...