Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hành lang an toàn giao thông"

hành lang an toàn giao thông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hành lang an toàn giao thông.

Xin tư vấn về vấn đề hành lang an toàn giao thông đường bộ ? Mức đền bù khi thu hồi đất ?

Xin tư vấn về vấn đề hành lang an toàn giao thông đường bộ ? Mức đền bù khi thu hồi đất ?
Thưa luật sư. Mong luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề sau : tôi có căn nhà có giấy chứng nhận quyền sự dụng đất nằm cách mốc lộ giới cũ quốc lộ 14 khoảng 8 mét. Hiện nhà nước đang có phương án mở rộng đường đi qua nhà tôi ,khi họ tiến hành khảo sát và đo đạc thì xác định móc lộ giới mới nằm sâu vào trong nhà tôi khoảng 4 mét.

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho đất sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay ?

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho đất sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay ?
Thưa Luật sư: Năm 1994 tôi có mua một mảnh đất do UBND xã cấp , có phiếu thu nộp tiền mua mảnh đất trên . từ năm 1994 gia đình tôi sử dụng ổn định , không có tranh chấp. diện tích được cấp 110 m2 . năm 2016 tôi muốn làm sổ đỏ nhưng bên phòng tài nguyên môi trường huyện có nói là nằm trong hành lang an toàn giao thông và chỉ cấp cho gia đình tôi 62 m2 và nói không được bồi thường phần đất còn lại khi có công trình đi qua.