Luat Minh Khue

Hành vi vi phạm pháp luật

Hành vi vi phạm pháp luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hành vi vi phạm pháp luật

Tư vấn về pháp luật khiếu nại, tố cáo ?

Tư vấn về pháp luật khiếu nại, tố cáo ?
Kính chào các Quý luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi biết 1 công ty làm ăn không rõ ràng và vi phạm tôi có quyền khiếu nại tố cáo không?

Có các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại nào?

Có các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại nào?
1. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm: a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài;