Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiệp định GATT"

Hiệp định GATT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiệp định GATT.

Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?

Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tích về Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?..."

Các quy tắc thực hiện quốc gia liên quan đến biện pháp chống bán phá giá và các vấn đề khác liên quan tới chống bán phá giá

Các quy tắc thực hiện quốc gia liên quan đến biện pháp chống bán phá giá và các vấn đề khác liên quan tới chống bán phá giá
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các quy tắc thực hiện quốc gia liên quan đến biện pháp chống bán phá giá và các vấn đề khác liên quan tới chống bán phá giá; Khi nào thì được áp dụng biện pháp tạm thời trong chống bán phá giá?...

Văn bản quốc tế quan trọng nhất (Hiệp định WTO/GATT) về vấn đề tháo gỡ những rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Văn bản quốc tế quan trọng nhất (Hiệp định WTO/GATT) về vấn đề tháo gỡ những rào cản kỹ thuật đối với thương mại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về văn bản quốc tế quan trọng nhất (Hiệp định WTO/GATT) về vấn đề tháo gỡ những rào cản kỹ thuật đối với thương mại; cụ thể là Hiệp định TBT; và Hiệp định SPS - là những thỏa thuận nằm trong Hiệp định GATT 1994...

Những quy tắc, biện pháp của Công ước EFTA và các hiệp định thương mại tự do do các nước EFTA ký kết về chống tình trạng luồng hàng nhập khẩu gia tăng

Những quy tắc, biện pháp của Công ước EFTA và các hiệp định thương mại tự do do các nước EFTA ký kết về chống tình trạng luồng hàng nhập khẩu gia tăng
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những quy tắc, biện pháp của Công ước EFTA và các hiệp định thương mại tự do do các nước EFTA ký kết về chống tình trạng luồng hàng nhập khẩu gia tăng và những vấn đề liên quan...

Ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá

Ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh khuê, Luật sư hãy phân tích giúp tôi về sự ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá, nó ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống bù giá?..."

Tác động của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đến nền kình tế và hoạt động nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Tác động của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đến nền kình tế và hoạt động nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
GATT được ký tại Geneva vào ngày 30 tháng 10 năm 1947 bởi 23 nước và có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 1948. GATT vẫn tồn tại thể hiện một cơ chế chặt chưa tồn tại được cơ chế lỏng thì vẫn có thể tồn tại được để đàm phán phán với nhau nhưng mang tính chất không sâu.

Hiệp định Gatt và sự cứu trợ bắt buộc ở Hoa Kỳ?

Hiệp định Gatt và sự cứu trợ bắt buộc ở Hoa Kỳ?
Chính sách thương mại của Mỹ chủ yếu chiếu theo các quy định của GATT. Sự phối hợp giữa GATT và Hoa Kỳ được thực hiện theo cơ chế thông qua. Việc Mỹ có tuân thủ các điều khoản của GATT hay không phụ thuộc và sự phê chuẩn của quốc hội cho phép thi hành và vào định hướng chính sách của tổng thống.

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu khái quát một số vấn đề về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: diện tích, thủ đô, dân số, quốc kỳ, kiểu nhà nước, các Đảng phái chính trị, bộ máy nhà nước, phân chia hành chính,... Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế

Thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế
Điều XIX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép một thành viên GATT áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa khi đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ này như thế nào? Cùng tìm hiểu
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook