Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiệp ước"

Hiệp ước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiệp ước.

Tổ chức hiệp ước Vacsava mang tính chất?

Tổ chức hiệp ước Vacsava mang tính chất?
Tổ chức hiệp ước Vacsava khối quân sự gồm 7 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung và Đông Âu, gồm Liên Xô, Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, Romania..... Vậy tính chất của Hiệp ước Vacsava là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé!

Tìm hiểu về hiệp ước OASINHTƠN năm 1970 (Hiệp ước hợp tác về sáng chế)

Tìm hiểu về hiệp ước OASINHTƠN năm 1970 (Hiệp ước hợp tác về sáng chế)
Hiệp ước OASINHTƠN năm 1970 hay đây chính là Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) là một hiệp ước quốc tế về luật sáng chế, được ký kết vào năm 1970. Nó cung cấp một thủ tục thống nhất cho việc nộp đơn xin bảo hộ sáng chế tại mỗi quốc gia ký kết. Một đơn xin cấp bằng sáng chế... chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là gì ?

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là gì ?
Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong những văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1968

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
Sáng chế - giải pháp hữu ích là sản phẩm,quy trình công nghệ,do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.Thuộc tính cơ bản của sáng chế - giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật,tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá

Ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh khuê, Luật sư hãy phân tích giúp tôi về sự ảnh hưởng của vòng đàm phán Urugoay của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) đối với hệ thống bù giá, nó ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống bù giá?..."

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hóa (Thông qua tại Geneva ngày 27.10.1994)

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hóa (Thông qua tại Geneva ngày 27.10.1994)
Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, với điều kiện là chỉ có những Bên ký kết chấp nhận việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều, mới bắt buộc phải áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu đó.Hiệp ước này không áp dụng đối với nhãn hiệu là ảnh chụp ba chiều (holography) và nhãn hiệu vô hình, cụ thể là nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi.

Tư vấn thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Tư vấn thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Bảo hộ độc quyền sáng chế là cơ chế đặc biệt cho phép chủ sở hữu sáng chế được độc quyền hưởng những lợi ích về mặt kinh tế và thương mại từ việc khai thác, sử dụng sáng chế trong một thời hạn nhất định về thời gian và không gian được bảo hộ.