Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiệp ước"

Hiệp ước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiệp ước.

Tìm hiểu chung về hòa ước Nhâm Tuất năm 1862

Tìm hiểu chung về hòa ước Nhâm Tuất năm 1862
Hòa ước nhâm tuất năm 1862 là văn kiện được kí kết giữa triều đình Huế với Pháp và Tây Ban Nha ngày 05.6.1862. Đây là một trong những sự kiện lịch sự của đất nước, bài viết phân tích hòa ước này dưới một góc nhìn pháp lý:

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là gì ?

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là gì ?
Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong những văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1968

Kết quả ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về nhân quyền và vấn đề nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam

Kết quả ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về nhân quyền và vấn đề nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam
Tham gia các Công ước quốc tế, trong đó có các công ước về nhân quyền là một chủ trương thường xuyên và nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Ngoài việc gia nhập bốn Công ước quốc tế Giơ-ne-vơ (1949) về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh năm 1957, Việt Nam chỉ đủ điều kiện tham gia các Công ước quốc tế về nhân quyền sau khi trở thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977.

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hóa (Thông qua tại Geneva ngày 27.10.1994)

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hóa (Thông qua tại Geneva ngày 27.10.1994)
Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, với điều kiện là chỉ có những Bên ký kết chấp nhận việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều, mới bắt buộc phải áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu đó.Hiệp ước này không áp dụng đối với nhãn hiệu là ảnh chụp ba chiều (holography) và nhãn hiệu vô hình, cụ thể là nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi.