Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động xuất bản"

hoạt động xuất bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động xuất bản.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xuất bản sách

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xuất bản sách
Để có thể xuất bản hợp pháp bất kỳ các tác phẩm nào ở Việt Nam và trên thế giới, các tác giả cần phải tiến hành xin giấy phép xuất bản sách trước khi in ấn và phát hành tới công chúng. Đây là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật. Dù là sách lưu hành nội bộ cũng cần phải xin cấp phép.