Luật sư tư vấn về chủ đề "Hội nhập quốc tế"

Hội nhập quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hội nhập quốc tế.

Vai trò của Luật hình sự trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Vai trò của Luật hình sự trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.
Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho tới cơ quan công quyền, liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng trật tự thứ bậc của các quy phạm, tôn trọng sự phân chia quyền lực và tôn trọng các quyền căn bản.

Tài phán hành chính; Ý nghĩa của tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Tài phán hành chính; Ý nghĩa của tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tài phán hành chính, cụ thể chúng tôi trả lời câu hỏi khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi về tài phán hành chính; Ý nghĩa của nó trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế như thế nào?..."

Các biện pháp xây dựng văn hóa pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Các biện pháp xây dựng văn hóa pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị . Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có cách thức tiến hành khoa học, bài bản và xác định lộ trình tiến hành phù hợp, hiệu quả, khả thi.

Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Con người vốn không hoàn hảo và loài người vốn bất toàn. Do vậy, từ xưa tới nay, dù ở Đông phương hay Tây phương thì trật tự xã hội được duy trì là nhờ vào luân lý và luật pháp. Xét theo lẽ thường thì luân lý và luật pháp quốc gia được hình thành trên nền tảng của những triết lý nhân bản, hướng tới việc duy trì trật tự xã hội và phụng sự cho cuộc sống của con người được tốt đẹp hơn.

Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương, Nhiệm vụ Đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương, Nhiệm vụ Đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương, Nhiệm vụ Đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do tỉnh Thanh Hóa ban hành