Luật sư tư vấn về chủ đề "kế toán thuế"

kế toán thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kế toán thuế.

Quy định về gửi và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn

Quy định về gửi và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn là văn bản đưa ra các hình thức và biện pháp xử phạt hành chính đối với người nộp thuế có hành vi vi phạm quy định pháp luật về thuế, hoá đơn. Quy định về quyết định xử phạt VPHC về thuế, hoá đơn được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

Tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu

Tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu ....

Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm và đặc điểm  thuế tiêu thụ đặc biệt
Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về thuế TTĐB bao gồm: + Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008. + Nghị định 26/2009NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh
Nghị quyết 94/2020/QH14 quy định các đối tượng được khoanh nợ, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong đó người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh. Luật Minh Khuê tư vấn hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế đối với các đối tượng này trong bài viết dưới đây.

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?
Khoanh nợ là việc thực hiện chưa thu nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế và không tính tiền chậm nộp đối với số nợ tiền thuế được khoanh nợ. Theo quy định tại Thông tư 69/2020/TT-BTC sẽ hủy khoanh nợ đối với một số đối tượng. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết sau đây:

Các trường hợp áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Các trường hợp áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các trường hợp áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế...

Một số tình huống sai phạm trong lĩnh vực kế toán

Một số tình huống sai phạm trong lĩnh vực kế toán
Trong lĩnh vực kế toán thì mỗi doanh nghiệp lại có những tình huống thuế gặp phải khác nhau. Cùng một trường hợp đối với doanh nghiệp này là đúng nhưng doanh nghiệp khác có khi lại sai. Bài viết này sẽ đưa ra một số tình huống để quý độc giả tham khảo.

Tình trạng trốn thuế ở Việt Nam hiện nay

Tình trạng trốn thuế ở Việt Nam hiện nay
Trốn thuế là một hiện tượng diễn ra phổ biến ở hầu hết các quốc gia . Việc này gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra bất bình đẳng xã hội, làm xói mòn cơ sở thuế và thất thu ngân sách nhà nước

Khái niệm, mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính?

 Khái niệm, mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính?
Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập.....

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán tới sự biến động giá cổ phiếu?

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán tới sự biến động giá cổ phiếu?
Báo cáo hàng năm của các công ty được lập theo các tiêu chuẩn được thiết lập, theo luật, chuẩn mực của từng quốc gia, khu vực như các nguyên tắc được chấp nhận chung GAAP, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Các báo cáo này cần được công bố ra công chúng để thông tin...

Chế độ kế toán và những quy định trong công tác kế toán?

Chế độ kế toán và những quy định trong công tác kế toán?
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì dịch vụ về kế toán cũng phát triển cùng với nó và cả doanh nghiệp. Kế toán là công việc không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, vậy làm sao để có thể làm tốt được công việc này đang là vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp.