Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lâm nghiệp"

lâm nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lâm nghiệp.

Lâm nghiệp là gì? Hoạt động lâm nghiệp theo pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?

Lâm nghiệp là gì? Hoạt động lâm nghiệp theo pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?
Lâm nghiệp đóng một vai trò vô cùng lớn trong nền kinh tế thị trường nước nhà Việt Nam. Chính vì vậy pháp luật Việt Nam đã ban hành những quy định khá nghiêm ngặt về lâm nghiệp nhằm chỉ đạo, quản lý một cách chặt chẽ, có quy mô để thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế, ổn định xã hội. Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ cung cấp đến quý độc giả một số vấn đề pháp lý về lâm nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành:

Quy định chung về quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Quy định chung về quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Tư vấn về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ? Xử lý trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ?

Tư vấn về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ? Xử lý trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ?
Tư vấn biên bản giao đất lâm nghiệp không có chữ ký giám đốc lâm trường có hợp pháp ? Bồi thường, hỗ trợ về đất trong trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ? Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, đối với đồng bào dân tộc thiểu số ? Trường hợp nào giao đất không thu tiền sử dụng đất ? Và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định về áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Quy định về áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp là hoạt động của các cá nhân có thẩm quyền nhằm xác định hành vi vi phạm hành chính để áp dụng các hình thức xử phạt và các biện pháp cưỡng chế khác do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC. Quy định về áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp sẽ được đề cập trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Tư vấn miễn phí về đất lâm nghiệp ?

Tư vấn miễn phí về đất lâm nghiệp ?
Kính gửi Luật Minh Khuê, Em là Nguyễn Thị Liên ở Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, xin được Luật Minh Khuê tư vấn nội dung sau: Năm 1997 bố em được Lâm trường cho thuê khoán 4 ha đất lâm nghiệp để trồng cây ăn quả, thời hạn 40 năm, được cấp một quyển sổ có tên HỒ SƠ GIAO ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ, có các trang làm theo căn cứ khoản 1, điều 6 của Nghị định 01/CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ.

Quy đinh về định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp

Quy đinh về định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp
Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics

Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics
Đổi mới phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm để người sản xuất, kinh doanh tự chủ động trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường.Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng