Luật sư tư vấn về chủ đề "lập kế hoạch"

lập kế hoạch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lập kế hoạch.

Kế hoạch là gì? Ý nghĩa, phương pháp, kỹ năng lập kế hoạch?

Kế hoạch là gì? Ý nghĩa, phương pháp, kỹ năng lập kế hoạch?
Khái niệm: Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư
Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn

Tiến trình và lập kế hoạch nhượng quyền thương mại

Tiến trình và lập kế hoạch nhượng quyền thương mại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề liên quan tới nhượng quyền thương mại, như: Tiến trình và lập kế hoạch nhượng quyền thương mại; góc độ pháp lý trong nhượng quyền thương mại; và hợp đồng nhượng quyền hết thời hạn hiệu lực...

Kế hoạch điều tra vụ án hình sự là gì ? Nhiệm vụ, nguyên tắc, trình tự lập kế hoạch điều tra

Kế hoạch điều tra vụ án hình sự là gì ? Nhiệm vụ, nguyên tắc, trình tự lập kế hoạch điều tra
Thưa luật sư, xin hỏi: Việc lập kế hoạch điều tra vụ án hình sự có cần thiết hay không. ? Có phải là yêu cầu bắt buộc của hoạt động điều tra vụ án hình sự hay không ? Khi lập kế hoạch điều tra phải đảm bảo nguyên tắc và cách thức lập như thế nào ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Nguyễn Hà, TP Hà Nội).

Xử lý khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Xử lý khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?
Hiện tại, doanh nghiệp tôi bị bên UBND cấp huyện phạt tiền vì không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, từ khi chi nhánh công ty hoạt động chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo hay văn bản gì từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Cho nên, đây là lỗi vô ý chứ không phải cố ý của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong vòng 10 năm hoạt động chi nhánh chúng tôi cũng không gây ảnh hưởng mạnh đến ô nhiễm môi trường.