Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lây lan dịch bệnh"

lây lan dịch bệnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lây lan dịch bệnh.

Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có bị khởi tố hình sự?

Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có bị khởi tố hình sự?
Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” có thể hiểu là hành vi của người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại cố ý đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người hoặc các hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Vậy làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có bị khởi tố hình sự hay không
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng