Luật sư tư vấn về chủ đề "Lịch sử Việt Nam"

Lịch sử Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lịch sử Việt Nam.

Phân tích tư tưởng dân chủ trong lịch sử Việt Nam

Phân tích tư tưởng dân chủ trong lịch sử Việt Nam
Dân chủ là khát vọng sâu xa, cũng là thành tựu của cuộc đấu tranh lâu dài của các dân tộc và của loài người. Những kinh nghiệm và bài học lịch sử được rút ra sẽ có đóng góp nhất định cho thực tiễn ở nước ta hiện nay.Để làm rõ hơn ta đi vào nghiên cứu tư tưởng dân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Tư duy Biển với Lịch sử Việt Nam

Tư duy Biển với Lịch sử Việt Nam
Vấn đề biển đảo như một điểm nóng trong sinh hoạt chính trị đang đặt ra ở Việt Nam hiện nay là kết quả phức hợp của nhiều nguyên nhân cả hiện tại lẫn quá khứ. Những hạn chế và khó khăn của Việt Nam hiện nay trong việc khẳng định và bảo vệ quyền lợi quốc gia đối với biển đảo vốn có do đó cũng cần được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, trong đó có tiến trình về tư duy biển của con người Việt Nam.