Luật sư tư vấn về chủ đề "luật hàng hải"

luật hàng hải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật hàng hải.

Môi giới hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015

Môi giới hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải năm 2015
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các vấn đề sau của môi giới hàng hải: Quyền và nghĩa vụ của người môi giới hàng hải; Địa vị pháp lý của người môi giới thuê tàu (người môi giới hàng hải) và Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng môi giới hàng hải.

Quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn và xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn và xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến
Vận đơn là gì? Vận đơn cần có những nội dung nào? Dưới đây ta sẽ cùng tìm hiểu về quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn; đặc biệt xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến...

Các thời hạn bốc hàng; bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định của luật hàng hải; trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc ...

Các thời hạn bốc hàng; bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định của luật hàng hải; trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc ...
Thời hạn bốc hàng và thời hạn dôi nhật được quy định như thế nào? Bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định luật hàng hải; Xác định trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến như thế nào? ...