Luật sư tư vấn về chủ đề "luật hàng hải"

luật hàng hải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật hàng hải.

Tranh chấp liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ hàng hải.

Tranh chấp liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ hàng hải.
Trong hoạt động dịch vụ hàng hải, những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Mỗi bên sẽ có nghĩa vụ khác nhau tùy theo thỏa thuận. Vậy, nếu một bên không hoàn thành nghĩa vụ thì giải quyết ra sao?

Các quy định trong vận tải hàng hóa đường biển và tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ hàng hải.

Các quy định trong vận tải hàng hóa đường biển và tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ hàng hải.
Công ty tôi có nhận một đơn hàng chở tôm khô xuất khẩu sang Châu Âu. Thực phẩm là hàng hóa đặc thù đòi hỏi quy trình bảo quản và vận chuyển nghiêm ngặt. Vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi về các quy định trong vận tải hàng hóa đường biển và hướng giải quyết những tranh chấp liên quan đến vấn đề này?

Phán quyết của trọng tài đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê tàu chuyến.

Phán quyết của trọng tài đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê tàu chuyến.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy những tranh chấp liên quan đến vấn đề này sẽ được trọng tài thương mại giải quyết ra sao?

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy những tranh chấp liên quan đến vấn đề này sẽ được trọng tài thương mại giải quyết ra sao?

Tranh chấp liên quan đến thiệt hại do bão trong ngành hàng hải.

Tranh chấp liên quan đến thiệt hại do bão trong ngành hàng hải.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy, trọng tài thương mại sẽ giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hàng hải quốc tế như thế nào?

Chủ thể phải trả phí phân bổ tổn thất chung

Chủ thể phải trả phí phân bổ tổn thất chung
Bài viết dưới đây của Công ty Luật Minh khuê sẽ phân tích, làm rõ và trả lời câu hỏi của khách hàng sau: Trong tổn thất chung trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, về phí phân bổ tổn thất chung sẽ do ai trả

Tàu chạy không có hàng có tổn thất chung hay không?

Tàu chạy không có hàng có tổn thất chung hay không?
Bài viết dưới đây sẽ đề cập, phân tích về các trường hợp đặt ra như: Tàu chạy không có hàng có tổn thất chung hay không? Tổn thất chung và tổn thất riêng được quy định như thế nào theo pháp luật hàng hải?...

Trường hợp tàu từ bỏ hành trình của mình, chủ tàu có quyền yêu cầu chủ hàng đóng góp tổn thất chung hay không?

Trường hợp tàu từ bỏ hành trình của mình, chủ tàu có quyền yêu cầu chủ hàng đóng góp tổn thất chung hay không?
Bài viết dưới đây trả lời câu hỏi của khách hàng liên quan đến sự đóng góp của tổn thất chung trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sau: "Trong trường hợp tàu từ bỏ hành trình của mình, chủ tàu có quyền yêu cầu chủ hàng đóng góp tổn thất chung hay không?"