Luật sư tư vấn về chủ đề "luật hàng hải"

luật hàng hải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật hàng hải.

Pháp luật điều chỉnh về vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông

Pháp luật điều chỉnh về vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông
An ninh hàng hải được quản lý bởi luật pháp quốc tế, khu vực, quốc gia, các quy định và các hướng dẫn liên quan. ANTH được hiểu bao gồm bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, duy trì hòa bình và trật tự, đảm bảo an toàn và bảo vệ tàu, hành khách, thủy thủ đoàn, hàng hóa, tài sản và môi trường.

Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên. Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ vô tuyến viên hàng hải.

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển cần điều kiện gì?

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển cần điều kiện gì?
Lai dắt tàu biển là gì? Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển cần điều kiện gì? Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam? Trách nhiệm bồi thường tổn thất trong lai dắt tàu biển như nào?

Quy định về phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

Quy định về phạm vi bảo vệ công trình hàng hải
Nguyên tắc bảo vệ công trình hàng hải như thế nào? Khoảng cách, phạm vi bảo vệ công trình hàng hải ra sao? Xác định phạm vi bảo vệ công trình hàng hải trong một số trường hợp đặc biệt? Giải quyết sự cố trong bảo vệ công trình hàng hải?

Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển

Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển
Thế nào là bắt giữ tàu biển? Ai có thẩm quyền bắt giữ tàu biển? Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển? Điều kiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải? Thời hạn bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải?

Bảo hiểm hàng hải được quy định như thế nào?

Bảo hiểm hàng hải được quy định như thế nào?
Bảo hiểm hàng hải là loại bảo hiểm những rủi ro trên biển hoặc những rủi ro trên sông, trên bộ liên quan đến hành trình đường biển, gây tổn thất cho các đối tượng chuyên chở trên biển. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ khái niệm về luật hàng hải và những vấn đề liên quan đến bảo hiểm hàng hải

Người chuyên chở là gì? Trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực sự theo Công ước Hamburg

Người chuyên chở là gì? Trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực sự theo Công ước Hamburg
Công ước Hamburg giải thích về người chuyên chở có khác biệt so với Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby, điểm nổi bật chính là có thêm giải thích về người chuyên chở thực tế. Cùng với đó Công ước Hamburg cũng quy định rõ về trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực tế:

Nghĩa vụ vận chuyển, bảo quản và chăm sóc hàng hóa của người chuyên chở theo Quy tắc Hague

Nghĩa vụ vận chuyển, bảo quản và chăm sóc hàng hóa của người chuyên chở theo Quy tắc Hague
Nghĩa vụ vận chuyển, bảo quản và chăm sóc hàng hóa của người chuyên chở được quy định như thế nào trong Quy tắc Hague? Bản chất pháp lý của nghĩa vụ này là gì? Khi nhận hàng hóa để vận chuyển người chuyên chở có nghĩa vụ gì? Luật Minh Khuê trình bày cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây: