Luật sư tư vấn về chủ đề "miễn trách nhiệm"

miễn trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề miễn trách nhiệm.

Miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là gì ?

Miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là gì ?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được các nước trên thế giới sử dụng phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế. Và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đã được điều chỉnh bởi Công ước viên 1980 (CISG). Công ước này đã quy định những vấn đề cơ bản về việc ký kết hợp đồng mua bán; các quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua phát sinh từ hợp đồng đó.Và vấn đề miễn trách nhiệm cũng không nằm ngoài sự điều chỉnh của CISG. Bài viết xoay quanh vấn đề về miễn trách nhiệm trong mua bán hàng hoá quốc tế.

Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Người dưới 18 tuổi phạm tội nhưng được miễn trừ trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục khi thoả mãn 1 số điều kiện nhất định. Vậy điều kiện áp dụng của nó là gì? Các biện pháp đó được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự là gì ? Người dưới 18 tuổi có được miễn TNHS không ?

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự là gì ? Người dưới 18 tuổi có được miễn TNHS không ?
Bộ luật hình sự năm 2015 sau một thời gian lùi hiệu lực thi hành tới ngày 01/01/2018 đã chính thức có hiệu lực. Nhiều chế định mới trong bộ luật này được đánh giá là tiến bộ, bổ sung được thiếu sót của BLHS năm 1999. Tuy nhiên, để có thể triển khai trên thực tế đòi hỏi các quy định này cần được hướng dẫn. Khoản 3 - Điều 29 quy định về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự hiện nay còn nhiều quan điểm tranh luận.

Miễn trách nhiệm tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa

Miễn trách nhiệm tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách cho người chuyên chở và tàu đối với tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa:

Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt là gì ?

Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt là gì ?
Thưa luật sư, xin cho hỏi: Hiện nay, luật hình sự của Việt nam quy định về điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt như thế nào ạ ? Làm sao để chứng minh để tòa án chấp thuận ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Duy Hưởng - TP Đà nẵng).

Bàn về miễn trách nhiệm hình phạt theo quy định

Bàn về miễn trách nhiệm hình phạt theo quy định
Miễn hình phạt là việc Tòa án không buộc người phạm tội phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước là hình phạt về tội mà người đó đã thực hiện. Một số nội dung về miễn trách nhiệm hình phạt được ban biên tập chúng tôi trình bày dưới đây:

Các sự kiện bất khả kháng được miễn trách nhiệm khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.

Các sự kiện bất khả kháng được miễn trách nhiệm khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, mong công ty tư vấn giúp tôi một việc như sau: công ty tôi ký hợp đồng mua bán xi măng với công ty A, trong hợp đồng có thỏa thuận sẽ giao hàng vào tối ngày 15/01/2018, nhưng do trời mưa to nên bên vận tải sáng ngày 16 mới đến nơi. Chúng tôi có gọi điện thông báo cho công ty A rằng sẽ đến muộn rồi nhưng phía công ty A vẫn yêu cầu công ty tôi bồi thường 30% giá trị lô hàng.

Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự thì người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng các biện giám sát giáo dục và sẽ có người trực tiếp giám sát, giáo dục