Luật sư tư vấn về chủ đề "ngành công nghiệp"

ngành công nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngành công nghiệp.

Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
Bài viết trình bày định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025 bao gồm các công đoạn sản xuất: Thiêu kết quặng sắt; Luyện gang lò cao; Luyện thép lò chuyển (lò thổi), luyện thép lò điện hồ quang, luyện thép lò cảm ứng; Cán thép.

Bảo hộ Quyền SHTT ở Hàn Quốc: Đòn bẩy đáng giá của ngành công nghiệp

Bảo hộ Quyền SHTT ở Hàn Quốc: Đòn bẩy đáng giá của ngành công nghiệp
Công nghiệp của Hàn Quốc đã và đang phát triển bằng phương thức nhập khẩu nguyên liệu giá rẻ từ nước ngoài rồi sử dụng công nghệ tiên tiến sản xuất các sản phẩm có hàm lượng giá trị cao hơn rồi xuất khẩu. Vậy nên nếu những sản phẩm này không được bảo hộ về sở hữu trí tuệ (SHTT) thì bất kỳ một nước đang phát triển nào cũng có thể dễ dàng làm giả và khi đó yếu tố cạnh tranh chính là chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó.

Mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp và bảo hộ quyền tác?

Mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp và bảo hộ quyền tác?
Nội dung này sẽ nói tới từng ngành công nghiệp văn hoá, thảo luận các khía cạnh và hoạt động đặc trưng của mỗi ngành đó, để nêu bật mới quan hệ giữa các hoạt động giàu tính văn hoá và năng động này với bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Giá trị thương mại của tri thức truyền thống trong các ngành công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ?

Giá trị thương mại của tri thức truyền thống trong các ngành công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ?
Từ trước tới nay, các tri thức truyền thống vẫn luôn là vấn đề được quan tâm, bảo vệ và duy trì để góp phần thúc đẩy nền kinh tế các nước phát triển. Mặc dù chủ yếu tri thức truyền thống được thể hiện trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn thể hiện được vai trò nền tảng cho các lĩnh vực khác.